Faglig ledelse

5 svar fra skolechef om vigtigheden af faglig ledelse

Ulla Riisbjerg Thomsen er chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune. Hun svarer her på 5 spørgsmål om vigtigheden af faglig ledelse i skolen og udfordringerne med at praktisere det.

Af Bettine Romme Andersen 01/03/2021
KL,
Skolelederforeningen

Faglig ledelse kræver systematik og en metodik til at sætte fokus på kerneopgaven og være et lærende fællesskab omkring det.

Sådan lyder det fra skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen fra Vejle Kommune, som er leder for kommunes 14 skoleledelser.

Hun har sammen med skoleleder Henrik Fenger Nygaard fra Øster Nykirke Skole deltaget i et projekt om at udvikle redskaber til faglig ledelse i skolen, som KL og Skolelederforeningen står bag.

Det er resulteret i materialet "Faglig ledelse kalder på didaktiske samtaler".

Her svarer hun på 5 spørgsmål om Vejle Kommunes arbejde med faglig ledelse set fra hendes stol:

Hvorfor interesserer I jer for faglig ledelse i skolen?

- I Vejle Kommune har vi et særligt fokus på faglig ledelse. Vi har en overskrift, der hedder "Fagligt løft". Vi arbejder med faglig ledelse som en terminologi, der omfavner hele dét at lede det faglige løft. Man kan sige, det er ledelse af udvikling af faglig kvalitet. Og det ligger os meget på sinde, at den faglige ledelse også er et ledelsesanliggende i professionelle læringsfællesskaber.

Hvad forventer du dig af dine skoleledelser?

- Jeg forventer, at skolelederne kan arbejde med at udvikle den faglige kvalitet, og at de anlægger et forbedringsperspektiv på deres skole. Lige nu holder jeg eksempelvis møder med alle skoleledelserne om kvalitet i deres praksis, hvor de fremlægger data fra skolen og beskriver en handleplan med områder, hvor de vil sætte særligt ind fremadrettet. Jeg forventer, at de har fokus på kerneopgaven, konkretiserer og prioriterer den og dermed hele tiden bestræber sig på at skabe de bedst mulige betingelser for børnene og de unges læring, trivsel og dannelse.

Hvordan understøtter du skoleledelserne i at udøve faglig ledelse?

- Det gør jeg ved at sætte en dagsorden, der hedder, at vi har det faglige fokus tæt på kerneopgaven. Så når vi har kompetenceudvikling, seminar og møder, så er det hele tiden prioriteret efter, at det skal bidrage positivt til børn og unges udvikling. Jeg forsøger, så vidt jeg overhovedet kan at være tæt på skoleledelserne, og jeg prioriterer den faglige dialog og det, der optager ledelserne i den faglige ledelse. Og så er det vigtigt at få bygget et tillidsforhold op til hinanden, så vi kan gå et spadestik dybere og tale om det, der er svært og svært at rykke i den ønskede retning.

Hvilke udfordringer ser du, og hvad er svært ved faglig ledelse i skolen?

- Det kan være svært at holde fokus på faglig ledelse, da der er rigeligt, som distraherer. Det handler dog ikke kun om at sætte tid af, det handler også om at turde gå så tæt på den pædagogiske praksis, som man skal for at kunne lykkes med den faglige ledelse. Skolen har tradition for at distribuere et stort ansvar til lærerne og pædagogerne. Det er på mange måder fint og helt rigtigt, men det er samtidig vigtigt, at ledelsen er tæt på og er i dialog med lærerne og pædagogerne med fokus på kerneopgaven. Og det oplever jeg, at lærere og pædagoger også gerne vil have. Men der kan være en overvindelse fra ledelsen i at gøre det. Og kunsten er ikke bare at være tæt på og ude at observere, men også at være i stand til at distribuere ledelse til eksempelvis vejledere og ressourcepersoner og samtidig huske, at man hele tiden har opfølgningsopgaven og ansvaret for at give dem den ledelse, der skal til, for at de kan lede den faglige udvikling.

Hvordan arbejder I med at få faglig ledelse udbredt i skolerne?

- Vi arbejder med det som noget helt grundlæggende i al vores kompetenceudvikling. I alle mine læringssamtaler med skoleledelser er omdrejningspunktet, hvordan sikrer vi at fokusere ledelse af kerneopgaven? Der er meget, som kan distrahere, så vi prøver at holde snuden i sporet i forhold til, at det skal bidrage til den faglige ledelse, fordi det er den faglige ledelse, der løfter kerneopgaven.

LÆS OGSÅ: Faglig ledelse i skolen kræver både mod og benhård prioritering

Gå til projektforsiden: Skoleledelse og didaktiske samtaler
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen
Om projektet: Faglig ledelse kalder på didaktiske samtaler

I projektet, som er styret af KL og Skolelederforeningen, er der indsamlet viden om, hvad der skal til for at lykkes med faglig ledelse i folkeskolen gennem interview med skolechef, skoleledelse og pædagogisk personale fra ti skoler i seks kommuner.

Faglig ledelse kan bedrives på forskellige måder og bygge på forskellige typer af data. I dette projekt er den didaktiske samtale udfoldet som en metode til at bedrive faglig ledelse.

Læs mere om, hvad der skal til for at lykkes med faglig ledelse i skolen.

Se alle videoer om skoleledelse og didaktiske samtaler