Fremfærd Bruger

Fremfærd Bruger

Læs om de projekter, som Fremfærd Bruger arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Bruger arbejder med kerneopgaverne omkring teknik og miljø samt kultur og fritid f.eks. på biblioteker, kulturhuse, musikskoler, svømmehaller, idrætsanlæg, park- og vej, natur og vand mv.

Nedenfor kan du læsere mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Bruger.

Igangværende projekter

Tillidsbaseret rengøring

Formålet med projektet er, at der skabes et overblik over og deles eksisterende erfaringer og resultater om, hvordan der kan styres og ledes tillidsbaseret på rengøringsområdet i kommunale organisationer. At projektets anbefalinger afprøves i praksis i en eller flere kommuner.  At erfaringerne fra projektet bruges som afsæt for at udarbejde pejlemærker for fremtidens styring på rengøringsområdet til inspiration for kommunale arbejdspladser. At projektets resultater og erfaringer bliver formidlet og spredt til kommunerne.

Projektledelse: KL og 3F

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'.

Læs mere:

Rengøringsassistenter tog på kursus i samarbejde og god kommunikation

I tillidsbaseret rengøring kommunikerer vi via dialog frem for kontrolsystemer

Rengøringsassistenter: Nu er det legalt at springe en gulvvask over og bruge vores faglige dømmekraft

Rengøring skal være en tillidssag

I Silkeborg handler rengøring om dialog og tillid

Tillidsbaseret rengøring giver bedre kvalitet og færre sygedage

Rengøringsteam er integreret i skolens personale: Vi skal være synlige

 

 

Afsluttede projekter

Fælles ejendomsdrift

Projektets overordnede formål er i denne sammenhæng at skabe ny viden om fælles ejendomsdrift. Det er samtidig at undersøge, hvilke muligheder de relevante faggrupper har for at udvikle et meningsfuldt fagligt fællesskab, såvel indenfor en fælles ejendomsdrift som udenfor.

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere: 

Gå til siden Fælles ejendomsdrift

 

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Projektet skal bidrage til et stærkere kommunalt tilbud til nye og nuværende brugere. Det skal skal ske ved en målrettet indsats ift. at bidrage til sygdomsforebyggelse hos endnu flere borgere og bidrage til sygdomsbehandling i form af rehabilitering af kronikere. Projektet skal også bidrage til en udvikling af det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne i en bredere forstand og en udvikling af kerneopgaven og faglighederne på området.

Projektledelse: KL og FOA

Projektet har udgivet et inspirationskatalog, som du kan finde her.

Læs også: Brobyggeren i Aalborg: Sundhed handler om at banke på borgerens dør

 

Kommunal pulje til projekter som anvender tværfaglighed og/eller brugerinddragelse til at skabe bedre løsninger

Det overordnede formål med puljen er at understøtte kommunale projekter, hvor tværfaglighed og/ eller inddragelse af brugerne er grundstenen i at finde eller implementere nye løsninger, som skaber merværdi for brugerne.

Projektledelse: KL og 3F

Læs mere om de 11 støttede projekter i kommunerne på siden 'Tværfaglighed og brugerinddragelse'

 

Styrk fagligheden på tværs gennem kompetenceudvikling

Projektet har flere formål: At analysere, afdække og konkretisere begrebet ”koblingskompetencer”, herunder om der er sektor/fagspecifikke varianter, og hvordan koblingskompetencer adskiller sig fra andre begreber fx relationel koordinering og tværfagligt samarbejde. At undersøge, om der i særlig grad er fremmere/”hæmmere organisatorisk og styringsmæssigt. At analysere og vurdere, hvad der er gode, mulige læringsrum både i forhold til uddannelser og på arbejdspladsen.

Projektledelse: KL og FOA

Projektet har udgivet forskningsrapporten 'Koblingskompetencer - et begrebsligt indkredsningsforsøg'

Læs mere:

Vi skal lære at respektere hinandens faglighed og være fælles om noget mere

Forskere dykker ned i begrebet koblingskompetencer

Bliv klogere på et nyt begreb: Download pjece om koblingskompetencer

Forskere: Koblingskompetencer er The Missing Link til tværfagligt samarbejde

 

Teknologi og Tillid

Projektet skal give inspiration til de kommunale entreprenørenheder til, hvordan teknologi kan bruges til at understøtte deres arbejde med at opnå en effektiv ressourceudnyttelse til gavn for brugerne. Der skal gives inspiration til, hvordan man via en kortere kommunikationsvej fra bruger
til medarbejder kan få en hurtig og effektiv opgaveløsning.

Projektledelse: KL og 3F

Projektet har udgivet rapporten 'Hvordan teknologi og tillid fremmer trivsel og kvalitet på arbejdet' samt inspirationsmaterialet 'Kom godt igang - udviklingsværktøj om ny teknologi'.

Læs også:

Teknologi giver bedre dokumentation

Her har de glæde af digitale løsninger: Vi sparer tid

 

 

 

Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet

Projektet har til formål at afdække, hvilke kompetencebehov udviklingen skaber på landets biblioteker samt forslag til, hvilke ledelsesinitiativer det peger på. Og at 
udvikle et ”hjælp-til-selvhjælps”-materiale, der kan anvendes i kommunerne/på bibliotekerne til afholdelse af eksempelvis temadage og kursusforløb.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

 

 

 

Deltagere i Fremfærd Bruger

Charlotte Hougaard Clifford Formand for Fremfærd Bruger og Fremfærd Ældre Kontorchef, KL

Lydia Callesen Næstformand for Fremfærd Bruger Hovedbestyrelsesmedlem, 3F

Morten Hofmann Rytter Konsulent, 3F

Reiner Burgwald Sektorformand, FOA

Jeanette Bossen Konsulent, FOA

Jørgen Mosbæk Formand, Halinspektørforeningen

Mette Vase Teamleder, HK/Kommunal

Jette Fugl Næstformand, Bibliotekarforbundet

Karoline Amalie Steen Kontorchef, KL

Kim Dawartz Centerchef, Næstved Kommune

Mads Kamp Hansen Planlægningschef, Københavns Kommune

Henrik Schou Zacho Bibliotekst- og Fritidschef, Holstebro Kommune