spirer

Faglige temaer - Medinflydelse på eget arbejde i ældreplejen

En række faglige temaer giver medarbejderne mulighed for at komme til orde som eksperter på deres eget arbejdsliv med deres viden og erfaringer. Det øger medindflydelse på eget arbejdsliv.

Af Personaleweb 26/05/2008
FOA,
KL,
OAO,
PUF

Flere temaer om ældreplejen har fyldt overskrifterne i fagblade og nyhedsmedier de seneste år. Dokumentation og Registrering, Rekruttering og Fastholdelse samt Medarbejdersundhed er blot nogle af dem.

Her finder I værktøjer fra projektet 'Medindflydelse på eget arbejde i ældreplejen', der er med til at bringe fem faglige temaer til debat med inddragelse af jeres kolleger. Lige meget hvilket tema I går i gang med, er det vigtigt, at I følger op og forpligter jer selv og hinanden på arbejdet med temaet.

Medarbejdersundhed i ældreplejen

Dette værktøj hjælper med at få de øvrige medarbejdere inddraget i de vigtige initiativer, der bliver taget for at skabe en sundere arbejdsplads.

Læs også: Hvad vil I med medindflydelse?

Hvordan sikrer LMU, at medarbejderne bliver i de processer, der skal sikre trivslen på arbejdspladsen? Inddragelse af medarbejderne kan i sig selv være med til at skabe trivsel og nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen. Og hvem kan være bedre til at komme med input til medarbejdersundhed end medarbejderne selv?

Rekruttering og fastholdelse

Målet med værktøjet er, at I arbejder med rekruttering og fastholdelse indefra: Det er medarbejderne selv, der sætter fokus på, hvad der skal til, for at de bliver i ældreplejen. Ligeledes er det medarbejderne selv, der finder de gode historier om at arbejde i ældreplejen, som kan bruges til at rekruttere nye medarbejdere.

Filosofien i denne måde at arbejde med rekruttering og fastholdelse er, at det netop er medarbejderne, der ved, hvad der skal til, og hvad der er det gode ved at arbejde i ældreplejen.

Her skal I arbejde med rekruttering og fastholdelse fra en bestemt vinkel: MED-perspektivet. Værktøjet tvinger jer til at fokusere på, hvor medarbejderne oplever de gode historier, der bør være udgangspunktet for god rekruttering og fastholdelse i ældreplejen.

Arbejdsglæde i ældreplejen

LMU kan afprøve anerkendelse som metode og derefter tage erfaringerne med ud i afdelingerne. I skal, kort fortalt, lære at blive gode ambassadører for anerkendelsen. På den måde kan I bidrage til at øge arbejdsglæden i ældreplejen.

Det handler om anerkendende kommunikation. Det handler om at flytte fokus fra problemer, mangler og fejl til det, der virker med de givne ressourcer. Om at sætte fokus på holdninger og værdier.

Indsats mod vold, mobning og chikane

Med dette værktøj kommer I til at diskutere, om ændringer i arbejdstider eller i tilrettelæggelsen af arbejdet vil kunne mindske, at I er udsatte i forhold til vold, mobning og chikane. Værktøjet kan ikke bruges, hvis I ønsker hjælp til at håndtere vold, mobning eller chikane mellem medarbejdere internt på arbejdspladsen.

Hvordan kan medarbejderne bringes i spil og bruge deres indflydelse, når der skal fastlægges retningslinjer for forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane? Det giver dette værktøj nogle bud på.

Dokumentation og registrering

Med værktøjet får I mindre papirarbejde og mere tid til borgeren. I kommer til at debattere, hvordan jeres dokumentation og registrering kan give bedre mening i jeres arbejde. Med værktøjet får I mulighed for at vinde energi og tid til borgeren eller til faglig udvikling.

Læs også: Medindflydelse - det nytter

Tre ud af fire medarbejdere i ældreplejen oplever, at de bruger for meget tid på at dokumentere og registrere deres arbejde, uden at det kommer borgerne til gode.

Kan det gøres bedre og mere enkelt? Hvordan forstår I dokumentation og registrering? Behøver I at dokumentere, registrere og skrive alt op, som I gør det i dag?

Om projektet 'Medindflydelse på eget arbejde i ældreplejen'

Projektet 'Medindflydelse på eget arbejde i ældreplejen' sætter fokus på at styrke medindflydelsen på eget arbejde. Projektet er udviklet af KL og FOA.

Debatværktøjerne er udviklet af Ambios og PUF i samarbejde med medarbejdere og ledere på ældreområet i seks kommuner: Esbjerg, Sønderborg, Holstebro, Dragør, København og Ringsted.

Struktur og rammer

Få styr på de grundlæggende arbejdsgange i LMU.

Kontakt vedrørende 'Medindflydelse på eget arbejde i ældreplejen'

Birthe Jeppesen, FOA, bij001@foa.dk, 4697 2398 / 4044 7721

Dorthe Storm Meier, OAO, dsm@oao.dk, 3370 1311

Kristian Simonsen, KL, sim@kl.dk, 3370 3123

Mie Andersen, FOA, aman@foa.dk, 4697 2425

Tina Hedemann Jørgensen, KL, tjj@kl.dk, 3370 3489

Ulla Bertelsen, PUF, ub@puf.dk, 2916 2090