Medarbejdere på uddannelse? Kom til virtuel konference om Ufaglært til Faglært

KL, FOA og 3F sætter fokus på mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling med tilskud fra Ufaglært til Faglært-puljen. Det sker på en række virtuelle konferencer i marts.

Af Irene Aya Schou 01/03/2021
3F,
FOA,
KL

I marts afholder KL, FOA og 3F i alt fem virtuelle konferencer, hvor man kan høre nærmere om den fælles indsats ’Ufaglært til Faglært’ under Den Kommunale Kompetencefond.

Målet er, at alle kommunale arbejdspladser skal have viden om Ufaglært til Faglært puljen, således at medarbejderne kan gennemføre en faglært uddannelse uden lønnedgang.

Arrangementerne henvender sig til fagchefer, ledere, HR-konsulenter, tillidsrepræsentanter og medarbejdere fra de faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner inden for de fem områder.

  • Rengøringsområdet
  • Ejendomsserviceteknikerområdet
  • Det pædagogiske område
  • Social- og sundhedsområdet
  • Det grønne område

Oplæggene på konferencen sætter fokus på puljen Ufaglært til Faglært herunder rammer og mulighed for økonomisk støtte.

Du kan også høre om, hvad der motiverer medarbejderne til at deltage i uddannelse og om de erfaringer, man har gjort sig med Ufaglært til Faglært-puljen på kommunale arbejdspladser.

Der vil også være oplæg om uddannelsernes opbygning, og hvordan man afklarer medarbejdernes kompetencer forud for påbegyndelse af uddannelse.

Læs mere om de fem konferencer og tilmeld dig her:

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om "Ufaglært til Faglært" puljen

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, der har været ansat i kommunen i minimum fem år og som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært, være fyldt 25 år og have været ansat i mindst fem år i kommunen. 

Som ansat på en FOA og 3F overenskomst gives der tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.