Undgå krænkende adfærd

Nyt materiale: Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter

Få inspiration og værktøjer til at starte dialogen om krænkende handlinger og uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

Af Sine Molbæk-Steensig 05/03/2019

Bevidstheden om uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen er større end nogensinde. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø har netop udgivet et inspirationshæfte, der kan bidrage til at aftabuisere emnet og give indblik i forskellige typer af uønsket seksuel opmærksomhed - der er fx forskel på, om den kommer fra en borger, en kollega eller en leder.

I hæftet er der samlet en række værktøjer, som I kan bruge til at starte en dialog om retningslinjerne for, hvad I gør hos jer.

Download hæftet hos BFA

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø og personalepolitiske emner?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' personalepolitiske nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig det personalepolitiske nyhedsbrev