Opgavekompasset

Download Opgavekompasset

Her kan du blive klogere på Opgavekompasset og skabe overblik over de administrative opgaver, og hvem som løser dem i dag.

Af Mette Dissing Sandahl 21/03/2022
HK,
KL

Opgavekompasset er en model til at kortlægge, kategorisere og skabe overblik over de administrative opgaver, og hvem som løser dem i dag.

Med værktøjet kan vi igangsætte en systematiseret dialog om arbejdsgangene i forhold til de administrative opgaver, og hvem som kan løse dem.

  • Bruger vi ressourcerne rigtigt? Bruger vi personalet til det rigtige?
  • Hvilke kompetencer kræver det at løse de administrative opgaver? Ofte vil de kræve både administrative kompetencer og sundhedsfaglige kompetencer.
  • Hvordan kan de administrative medarbejdere aflaste og understøtte de sundhedsfaglige medarbejdere?
Baggrund for Opgavekompasset

HK og KL’s kortlægningsværktøj Opgavekompasset er blevet til i samarbejde med medarbejdere i Svendborg, Randers, Sønderborg og Stuer. Kommunerne har afprøvet og udvalgt de spørgsmål, som er gode at stille, når man gennemgår opgavefordelingen og anvendelsen af kompetencer.

Sådan gør I:

  • Kortlæg de administrative opgaver ved at svare på spørgsmålene i skemaet. Der er ét skema for hver aktørgruppe.
  • Fokuser på konkrete opgaver frem for stillingskategorier eller administrative funktioner, som typisk indeholder mange forskellige opgaver. Husk også de administrative opgaver, som det sundhedsfaglige personale løser.
  • Vær gerne flere, der kortlægger sammen. Sørg for, at der både er nogen, der kender til løsningen af de administrative opgaver, for eksempel de administrative medarbejdere, og nogen, der kan bidrage med nye og andre vinkler, eksempelvis en sundhedsfaglig kollega og en leder.
  • Start eventuelt med at brainstorme over alle de opgaver, som I kan komme i tanke om inden for en opgavetype. Skriv alle opgaverne op, og udfyld derefter skemaet ved at besvare alle spørgsmålene for hver opgave. I vil sandsynligvis kunne opliste mange administrative opgaver inden for hver aktørgruppe og opgavetype.
Download Opgavekompasset

KL og HK er gået sammen om at udvikle en række værktøjer, som kan hjælpe jer i gang med at udvikle og optimere den administrative praksis i den enkelte kommune. Første skridt er at kortlægge opgaverne - og det er nemt ved hjælp af Opgavekompasset. 

Med Opgavekompasset kan I sætte gang i en dialog om arbejdsgangene i forhold til de administrative opgaver, og hvem som skal løse dem.

Procesværktøjerne guider jer videre i på rejsen mod at aflaste pleje- og sundhedspersonalet i kommunerne.

 

Læs mere om Opgavekompasset

Der er et stigende pres på sundhedsområdet og et voksende antal ældre med plejebehov. De mere komplekse sundhedsopgaver medfører større behov for administration og koordinering. Men hvordan sikrer vi, pleje og sundhedspersonalet på sundheds- og på ældreområdet får tid til den vigtige borgernære kontakt, mens de administrative opgaver bliver løst hurtigt og effektivt?

HK og KL mener, at der er et stort uforløst potentiale i at lade kommunernes administrative medarbejdere løse nogle af opgaverne eller komme med forslag til en bedre og mere effektiv opgaveløsning, som frikøber tid hos deres kommunale sundheds- og plejekolleger.

Derfor har de i fællesskab udviklet værktøjet Opgavekompasset, som kortlægger de kommunale administrative opgaver, så man kan udvikle og forbedre praksis.