hvad er samskabt styring

Samskabt styring - kort fortalt

Samskabt styring er en ny tilgang til afbureaukratisering, der er udviklet af parterne på det kommunale arbejdsmarked.

Af Fremfærd 28/02/2020
Fremfærd

I mere end 35 år har skiftende regeringer sat fokus på at afbureaukratisere den offentlige sektor. Det har vist sig at være en vanskelig opgave, men nu har medarbejdere og ledere i kommunerne knækket koden til at komme uhensigtsmæssige arbejdsgange tilvlivs med metoden Samskabt styring.

Samskabt styring går i al sin enkelthed ud på at skabe bedre løsninger ved at fjerne bøvl og skabe mere mening.

Med Samskabt styring er både ledere og medarbejdere i kommunerne sammen om at stille diagnosen og finde kuren, når arbejdsgange, processer og rutiner spænder ben for borgernes velfærd.

Dels sættes medarbejdere og ledere sammen på en ny måde om at finde konkrete løsninger, der virker og skaber mere velfærd for borgerne. Dels får man opbygget en kultur, hvor man i fællesskab arbejder med eksisterende styring, ny styring og metoder på en måde, der skaber mening for medarbejderne.

Resultaterne med Samskabt styring er gode. Et godt lokalt samarbejde om mindre bøvl og bureaukrati styrker både kvalitet, effektivitet og trivsel til gavn for både ansatte og borgere. Derfor har en række kommuner sammen med KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet udviklet metoden: Samskabt styring. Det virker.

Samskabt styring menu