Samarbejde

Hvad er didaktiske samtaler?
Didaktiske samtaler er tilrettelagte samtaler om undervisningens mål og evaluering af undervisningen, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at fremme alle elevers læring, udvikling og dannelse.
Fase 2: Gennemgang af data
Nu er det tid til at fremlægge de data, som den efterfølgende undersøgelse skal bygge på. Se videoer med nogle af de former for data, I kan bruge: observationer, årsplaner, elevinterviews, trivselsmålinger, uddannelsesparathedsvurderinger, standpunktskarakterer mm.
Lederens forskellige roller
Lederen kan indtage forskellige roller i didaktiske samtaler, eksempelvis som undersøger, coach eller vejleder. I alle roller er det vigtigt, at lederen udvikler færdigheder i at mærke samtalens behov for mål og retning.
Download materialer og støttekort
Her kan du downloade materialer fra de to projekter om faglig ledelse i skolen, som KL og Skolelederforeningen har lavet sammen. Du kan også finde støttekortene til de didaktiske samtaler.