Spinderihallerne

"Hjælp, vi skal være kreative og spille rollespil"

Legende tilgang til rekruttering skal give nye kolleger. Kom med til 30 timers innovationsværksted i Vejle.

Af Irene Aya Schou 07/11/2022
Fremfærd

- Selvfølgelig kan vi ikke løse problemet på to dage, men hvor tit har vi det privilegium at bruge to dage på at tænke kreativt? Så lad os bruge tiden så konstruktivt som muligt.

'Innovationsværkstedet' i Spinderihallerne i Vejle er skudt i gang, og Alice Holmberg, konsulent i Komponent, leverer dagens første peptalk til de godt 40 deltagere.

Baggrund for reportagen:

Personalemanglen påvirker allerede i dag velfærdsopgaven på sundheds- og ældreområdet.

Derfor er det afgørende, at der findes nye veje til at løse udfordringerne. 

KL og de faglige organisationer har inviteret tre kommuner til at deltage i et 30 timers innovationsværksted.

Denne reportage er skrevet på baggrund af innovationsværkstedet første dag.

Kommunale parter: Kan vi tænke nyt?

De er kommet fra Middelfart, Rebild og Hvidovre Kommune for at deltage i et innovationsværksted og over to dage få hjælp og sparring til at tænke nyt.

For manglen på arbejdskraft i ældresektoren kræver nye, kreative tilgange, fastslår Kasper Manniche, chef i FOA Fag og Politik.

- Vi ser kæmpestore rekrutteringsproblemer især på sundheds- og ældreområdet. Det er baggrunden for, at vi er her i dag. Vi glæder os til at høre jeres ideer til, hvordan vi kan løse det her. Kan vi tænke nyt? siger Kasper Manniche, der repræsenterer Fremfærd Sundhed og Ældre sammen med Dansk Sygeplejeråd og KL.

"Dette er jeres frirum"

Alice Holmberg fra Komponent

Hver kommune stiller med et bredt team bestående af ledere og medarbejdere fra hjemmepleje, plejecentre, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og andre eksterne samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at tænke ud over de sædvanlige kolleger og samarbejdspartnere. Det er også vigtigt at have en legende tilgang til rekruttering.

- Dette er jeres frirum, så brug det. Når man er presset, lukker nogle hjernekamre. Derfor skal vi i dag lege, ikke fordi vi ikke tager det alvorligt. Faktisk fordi vi tager det ekstremt alvorligt, siger Alice Holmberg. 

Den brændende platform:

Frem mod 2030 bliver der 150.000 ekstra ældre over 80 år. Samtidig vil der i 2030 mangle knap 16.000 social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Talspersoner i fiktive kommuner

Så er dagen skudt i gang, og blandt deltagerne høres et svagt "det lyder spændende" efterfulgt af nervøst grin ved udsigten til en dag ud over det sædvanlige. 

- I skal hver repræsentere en fiktiv kommune, og hver deltager er talsperson for et område. Talspersonerne i hver kommune skal gå igennem forskellige øvelser for til sidst at nå til en række indsatser, som I skal fremlægge for en ekspertgruppe, forklarer Alice Holmberg.

Når hver deltager får tildelt en talspersonrolle fx for 'de unge', 'borgerne' eller 'velfærdsteknologi', sker det i et forsøg på at sætte tankerne fri og slippe de roller og erfaringer, man har med hjemmefra.

Hjælp, jeg må ikke gå i løsningsmode

”Jeg er sygeplejerske. Jeg kan ikke lade være med at tænke løsninger,” lyder det fra en deltager fra Hvidovre, mens en anden kan konstatere, at ”det er svært at være kreativ, når man kommer fra drift."

- Min hjerne knaser, når jeg skal skifte over til borgerperspektivet. Men det er jo dem, vi er der for, siger en tredje.

Hver deltager får en halv time til at få den nye rolle helt ind under huden. Derefter skal de præsentere for de andre i kommunen, hvordan de vil udfolde deres mærkesager i forhold til kommunens udfordringer.

"Jeg begynder at se en rød tråd"

Klokken er 12, og det er tid til frokost. Det foregår i en stor hal med udsigt til gamle maskiner og billeder af 'spinderi-tøserne', som betjente de store maskiner, dengang Vejle var kendt som Danmarks Manchester, og Spinderihallerne endnu var et driftigt bomuldsspinderi.

Deltagerne er stadig ved godt mod, men man skal 'virkelig tage sig sammen', forklarer Birgitta Sloth Christiansen, der er centerchef i Rebild Kommune.

Jeg har pårørende-perspektivet. Vi er jo alle sammen pårørende. På den måde er det ikke ukendt. Jeg er så spændt på processen og de næste faser. Jeg begynder at se en rød tråd i det. Det er spændende med et andet perspektiv, siger hun.

Birgitta Sloth Christiansen, centrechef, præsenterer de pårørendes drømme og bekymringer.

De unge vil tilknyttes, ikke fastholdes 

Eftermiddagen går med flere øvelser. Nu skal deltagerne forhandle med hinanden og forholde sig til konkrete løsninger ud fra en række personaer.

En persona er en nuværende eller potentiel medarbejder. Frida på 15 år er én persona. Hun går i 9. klasse og ved ikke, hvad hun skal efter folkeskolen, kun at hun godt kan lide at arbejde med mennesker. 

Faste roller giver frihed

Vesna Grell er uddannelseskonsulent i Middelfart Kommune og har et godt øje til Frida og andre unge. 

- Hun skal snuse til faget og have en rigtig god modtagelse. I Middelfart Kommune tilbyder vi uddannelse på rigtig gode vilkår og har en snuse-praktik med tilknyttet mentor, siger Vesna Grell, der synes, at det er sjovt at skifte perspektiv.

- Vi bliver pålagt en rolle og skal kun agere i det. Jeg er talsperson for ' fleksible arbejdspladser'. Det gør os kreative og giver os mod til at eksperimentere mere, når vi spiller rollespil, siger hun.

Uddannelseskonsulent Vesna Grell vil gerne have flere unge til at prøve faget.

Fiktive kommuner præsenterer på scenen

Efter kaffepausen skal deltagerne i gang med dagens sidste innovationsøvelse. De skal forberede en 10 minutter lang præsentation af deres bedste ideer. Derefter får de feedback fra et såkaldt ekspertpanel.

Ekspertpanelet består af deltagere, der dagen igennem har arbejdet med personaer. På den måde agerer de brugere og repræsenterer både social- og sundhedshjælperen Miguel, 50, fra El Salvador, og seniormedarbejderen Birgit på 62 år, der har været 40 år i den kommunale hjemmepleje.  

LÆS OGSÅ: Tre kommuner klar til at knække rekrutteringskurven

Makkerskaber er vejen frem

De 12 deltagere fra "Y-Strup Kommune" er de første på scenen. Deres løsning er primært at tænke i makkerskaber.

- Hvis du har en 60+ medarbejder med 40 års erfaring, der er lidt nedslidt og har svært ved digitalisering, og sætter vedkommende i makkerskab med den 21-årige medarbejder, der er ved at uddanne sig til sosu-assistent, som er god til teknologi men mangler erfaring, så skaber man et trygt læringsfællesskab, hvor man gensidigt komplementerer hinanden, lyder det fra scenen.

Ekspertpanelet stiller spørgsmål

Én fra ekspertpanelet vil gerne vide, hvad Y-Strup vil gøre for at hjælpe Miguel, der synes, det er svært at være mand i et kvindefag. Også her er løsningen makkerskaber.

- Han skal have en mand som makker, lyder det fra Y-Strup, der efterlyser ledere med større blik for livsfase-aftaler og individuelle, håndholdte løsninger. 

Ideer med til trepartsforhandlinger

Nu er det "X-Borg" og "Z-Købing" kommuners tur til at præsentere deres ideer. Mange emner kommer på bordet: Velfærdsteknologi, god ledelse, mentorordninger, senioraftaler, kompetenceudvikling, indsatser for fuld tid, det gode narrativ, tilbud til ordblinde, praktikvejledning og indsatser mod sygefravær. 

Kasper Manniche fra FOA slutter dagen af med en kort status over, hvad deltagerne har været igennem.

- Vi startede dagen med at få at vide, at vi skal tænke kreativt og blive kastet ud i et rollespil. Og det har været helt fantastisk at opleve, hvordan I alle har levet jer med i det. I har været igennem rigtig meget, der er allerede kommet mange gode ideer på banen, som vi kan tage med, hvis vi bliver indbudt til trepartsforhandlinger Det er virkelig godt gået, siger han.

Søvn er et vigtigt redskab

Det er blevet sen eftermiddag, mørket er faldet på, og der er kun én time til, at deltagerne kan nyde en velfortjent middag. I den sidste time skal de sidde i deres egen kommune og forberede morgendagen. 

- I morgen skal I på jeres kommunehold tale om alle de ideer, I har fået, og lægge en strategi. Men det er først i morgen. Vi har som et vigtigt redskab, at I skal sove, for der er et kreativt vindue, lige før man falder i søvn, og lige efter man er vågnet, hvor man kommer i tanke om det, der er virkelig vigtigt, siger Alice Holmberg, inden journalisten fra Viden på Tværs forlader Vejle og Spinderihallerne, hvor der - trods en lang dag - stadig er fyret godt op under kedlerne.

Rekrutteringsværksted

Rekruttering er den helt store udfordring på ældre- og sundhedsområdet. Kommuner melder om massive problemer med at besætte ledige stillinger i hjemmepleje og på plejecentre. Især manglen på social- og sundhedspersonale og sygeplejersker er stor. Men hvad skal man gøre ved det? 

Det spørgsmål skal tre kommuner forsøge at besvare nemlig Rebild, Hvidovre og Middelfart Kommune. De er med i "Rekrutteringsværkstedet", et projekt under Fremfærd Sundhed og Ældre, der skal gentænke hele området og finde nye, kreative løsninger. 

Fakta om personalemangel:

Frem mod 2030 bliver der 150.000 ekstra ældre over 80 år, og mange af dem vil have brug for pleje.

Samtidig vil der i 2030 mangle knap 16.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, hvis man skal bevare det samme forhold mellem antallet af sosu'er og ældre som i dag. Det viser en analyse fra KL.

På landsplan har knap hver anden opslåede stilling som både sosu-hjælper, sosu-assistent og sygeplejerske været ubesat det seneste halvår frem til september 2022, viser de nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Samtidig viser en ny analyse fra FOA, at andelen af ufaglærte i ældreplejen er steget fra cirka 13 til cirka 25 procent de sidste fem år.

Mulige indsatsområder:

Komponent, kommunernes fælles udviklingscenter, har i forbindelse med projektet oplistet mulige indsatsområder i forbindelse med rekruttering.

Listen er ikke udtømmende men viser et udpluk af de greb, man kan justere på i arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Få flere i uddannelse:

 • Introduktion til SOSU-faget i folkeskolen/blandt unge
 • Systematisk arbejde med jobcenter (omskoling til faget)
 • Rekruttering af EU-borgere blandt andet fra Østeuropa
 • Branding af den gode arbejdsplads
 • Professionaliser praktikvejlederopgaven og styrk kvaliteten i praktikken 

Få flere i jobbet:

 • Flere op i tid eller på fuldtid
 • Bedre arbejdsmiljø, kultur og ledelse
 • Reduktion af sygefravær
 • Fastholdelse af seniorer
 • Bedre onboarding af nyansatte
 • Eget vikarkorps som rekrutteringskanal
 • Bedre udnyttelse af personaleressourcer på tværs af distrikter/afdelinger

Andre initiativer (nedsætte behovet for pleje eller frigive tid):

 • Rehabilitering
 • Dosisdispensering
 • Sygeplejeklinikker
 • Velfærdsteknologi
 • Ansættelse af andre faggrupper