Seniorpartnerskabet

Få et kig ind i andres erfaringer med at fastholde seniorer

Mange seniorer vil gerne arbejde længere. Og tit skal der ikke så meget til. 43 kommuner har styrket deres seniorindsats - få inspiration.

Af Bettine Romme Andersen 31/10/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere.

Det kendte slogan vækker også genklang i landets kommuner, hvor ønsket om at holde på seniormedarbejderne bare lidt længere er stort.

Derfor har et partnerskab af 43 kommuner det seneste år arbejdet på at skabe attraktive muligheder for deres erfarne medarbejdere, så de får lyst til og mulighed for at forlænge arbejdslivet på blandt andet plejecentre, i børnehaver og på skoler.

27 procent af medarbejderne i kommunerne er nemlig over 55 år, og de trækker sig i gennemsnit et år tidligere tilbage end deres kolleger i stat og region.

Så der er et potentiale for at afhjælpe noget af manglen på arbejdskraft, hvis flere seniorer i kommunerne fortsætter i jobbet.

43 kommuner er godt i gang

Så hvad skal der til for, at flere bliver længere? Og hvad har kommunerne arbejdet med det seneste år i Seniorpartnerskabet?

I oktober har de 43 kommuner mødtes på kryds og tværs for sidste gang, hvor de delte deres erfaringer, konkrete tiltag og fortalte om, hvor langt de er kommet i bestræbelserne på at skabe det gode og lange seniorarbejdsliv i deres kommune.

Erfaringerne har blandt andet ført til udviklingen af fire konkrete værktøjer til at styrke seniorindsatsen, og Seniorpartnerskabet håber, at de øvrige kommuner vil lade sig inspirere og gøre brug af værktøjerne.

Værktøjer er allerede i brug

Seniorpartnerskabets fire værktøjer er allerede i brug i flere af kommunerne. Blandt andet Bornholms Regionskommune.

HR-konsulent Lene Schougaard Nielsen og leder af Jobcenter Bornholm Mikael Schenk fortalte, hvordan de har arbejdet med spørgeskemaundersøgelser for at få viden om deres seniorer, og gjort Seniorpartnerskabets nye værktøjer tilgængeligt for alle kommunens ledere og medarbejdere.

- Vi har lige lanceret værktøjerne på vores intranetside og skal nu i gang med at skabe opmærksomhed omkring dem, så de bliver brugt derude lokalt, fortalte de.

Derudover er de i HovedMED i gang med en rekrutterings- og fastholdelsespolitik, som seniorpolitikken kommer til at indgå i.

Tænk kreativt og tilbyd fleksibilitet

I andre kommuner har man kigget på, hvad ændrede arbejdsgange eller -opgaver, kan betyde for fastholdelse - og så kan man faktisk skabe gode løsninger selv uden økonomi.

Det viser sig i Inspirationskataloget, som er en samling af 18 kreative løsninger, der har fået seniorer til at blive i jobbet. Kataloget er udviklet af Seniorpartnerskabet.

En lang række af partnerskabskommunerne fremhæver fleksibilitet, som noget af det allervigtigste for at fastholde seniorerne.

Dog oplever de også, at mere fleksibilitet til seniorerne kan skabe 'generations'-dilemmaer. For yngre og midaldrende kolleger ønsker sig også fleksibilitet. Så hvordan undgår man misundelse, hvis seniorerne via senioraftaler tilbydes nogle særlige fleksible vilkår?

Det dilemma er et tema i alle kommuner. Men der er bare ikke så meget at stille op, mener Rie Andersen, der er fællestillidsmand for FOA i Helsingør.

- Det handler også om kultur blandt vores kolleger. Vi skal have en dialog om og forståelsen af de udfordringer, vi står med som kommune. Vi må forstå, at når alle vores ældre kolleger forlader arbejdsmarkedet, så kommer der ikke bare en ny medarbejder, så vi skal gøre noget særligt for at holde på seniorerne, siger hun.

I Gladsaxe Kommune har man blandt andet ændret i rammerne for senioraftaler, da de i flere tilfælde spændte ben for, at flere ville blive på arbejdsmarkedet, fortæller Jeanette Guldbæk Spies, der er leder af personalejura i kommunen.

- Tidligere havde vi en regel om, at man skulle fratræde, når senioraftalen udløb, og det er bare ikke hensigtsmæssigt, siger hun.

Det krav er nu fjernet, og man har også udvidet muligheden for, at ledere kan få en senioraftale - dog ikke under 30 timer om ugen. Senioraftaler i Gladsaxe kan aftales fra 60 år, og de gælder typisk i kortere varighed - ca. 2-3 år.

Loftet for, hvor meget ordningen må koste i aftalens løbetid, er også ændret fra 100.000 kr. til 150.000 kr.

Gladsaxe har taget de nyudviklede redskaber i Seniorpartnerskabet til sig og gjort dem tilgængelige på deres intranet. Derudover er Jeanette Guldbæk Spies og specialkonsulent i HR Rune Glitzky på turné rundt i kommunens MED-system, hvor de præsenterer værktøjerne.

- Vi fortæller om den nye vejledning til senioraftaler og præsenterer værktøjerne. Vi er blevet positivt modtaget, og flere arbejdspladser har også prøvet kræfter med redskaberne, siger Rune Glitzky.

Kom selv i gang med Seniorpartnerskabets værktøjer til senioraftaler og seniorsamtaler.

Lederne er vigtige

De 43 kommuner i Seniorpartnerskabet fremhæver også vigtigheden af at støtte de lokale ledere i indsatsen med at fastholde seniorerne.

Lemvig Kommune har blandt andet sendt nyhedsbrev ud til ledere og centerchefer for at sikre, at de kender til seniorindsatsen. Næstved kommune fremhæver, at lederne også har behov for at sparre med hinanden om emnet.

Og så skal lederne vænne sig til, at der er mange flere veje til løsningen, end de har været vant til, og at de skal være nysgerrige og have modet til at prøve noget andet, påpegede flere af deltagerne på sidste udviklingsdag.

Fordomme om seniorer

Vigtigheden af at beholde seniorerne på arbejdsmarkedet bliver ikke altid afspejlet i virkeligheden, og der findes en række fordomme om de ældre medarbejdere.

Men mange af fordommene har ikke hold i virkeligheden, fortæller Thomas Holberg, politisk konsulent i Ældresagen.

Det bliver kortlagt i rapporten "Seneskift" fra 2022, som er udarbejdet af forsker Aske Juul Lassen fra Københavns Universitet i samarbejde med Ældresagen.

En fordom lyder blandt andet: "Seniorerne gider ikke tilpasse sig organisationen". Men det forholder sig slet ikke sådan.

Tværtimod peger studier på, at seniorer er bedre til alt det, der ligger ud over selve kerneopgaven – eksempelvis at skabe trivsel, samarbejde og at møde til tiden. Og der er ingen forskel på udførelsen af selve kerneopgaven på tværs af alder.

En anden velkendt fordom lyder: "Seniorer er dårligere til at lære nyt".

Men det gælder kun, hvis det er paratviden inden for et nyt område. Hvis det til gengæld handler om ny viden, som seniormedarbejdere kan sætte ind i en erfaringsramme, er der ikke forskel på aldersgruppens indlæring.

Find flere pointer fra rapporten her

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet