Forside Projekthåndbog Velfærdsteknologi på dag- og botilbud

Få inspiration med Projekthåndbogen om velfærdsteknologi

I projekthåndbogen fra 'Velfærdsteknologi i dag- og botilbud' finder du gennemprøvede redskaber og inspiration til at gennemføre projekter om velfærdsteknologi.

Af Mette Dissing Sandahl 17/03/2022

Her kan du finde redskaber og inspiration til at gennemføre projekter om velfærdsteknologi. Projekthåndbogen er udviklet og afprøvet i samarbejdet med de sociale tilbud i Fremfærds projekt om velfærdsteknologi.

1. Når velfærdsteknologi er midlet til målet

Dette afsnit giver dig et overblik over nogle af de vigtige perspektiver, der er på spil, når man arbejder med velfærdsteknologi i praksis.

Det er væsentligt at forholde sig til tre centrale perspektiver, når man arbejder med velfærdsteknologi - før, under og efter velfærdsteknologien bliver taget i brug.

De sociale tilbud er centrale for beboernes liv. De sociale tilbud er centrale for beboernes liv. Det betyder, at borgernes ønsker, behov og forudsætninger er i centrum for brugen af velfærdsteknologi. Selv- og medbestemmelse, selvstændighed, ligeværd og tilgængelighed er derfor centrale perspektiver i jeres velfærdsteknologiske projekt – ligesom i andet fagligt arbejde målrettet borgerne.

Tilbuddene er medarbejdernes arbejdsplads. Tilbuddene er medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at medarbejdernes psykiske og fysiske arbejdsmiljø – især arbejdsglæde - er i fokus for brugen af velfærdsteknologi. Arbejdsglæde, rammer for jobbets udførelse, kompetenceudvikling, videndeling og samarbejde mellem kolleger, ledelse og borgere også er centrale perspektiver i et projekt.

Velfærdsteknologi kan ikke stå alene. Det betyder, at den organisatoriske kontekst og tydelige ledelsesrammer og mål for velfærdsteknologi på de sociale tilbud er afgørende for at lykkes. Derfor er for eksempel teknologiske kompetencer og mindset, borgerinddragelse, teknologi- og borgermatch og aktiv projektledelse og løbende ledelsesopfølgning og kommunikation kerneelementer i et projekt.

2. Fundamentet for et godt projekt

Her finder du viden om og redskaber til at skabe et godt projekt om velfærdsteknolog.

For at skabe et overblik over retningen med jeres velfærdsteknologiprojekt er det en god idé at definere en klar og sammenhængende målsætning med tydelige formål, leverancer og succeskriterier i projektet. Det er vigtigt, at I i fællesskab definerer målsætningen med at bruge velfærdsteknologi. Spørg jer selv: ”Hvilken værdi vil vi med velfærdsteknologi skabe i praksis?”

3. VTI-modellen

Der bliver gennemført mange velfærdsteknologiske projekter, som har større eller mindre succes. Den store udfordring med mange af disse projekter er at få de gode projektresultater implementeret i den daglige drift til glæde for borgere og medarbejdere. VTI-modellen er inspiration til sociale tilbud for at skabe succesfuld implementering. En indsats med VTI-modellens fem dimensioner giver jeres projekt et 360 graders blik på velfærdsteknologiprojektet og øger muligheden for at lykkes med jeres indsats. VTI-modellen kan også bruges som afsæt for at få læring om, hvordan det går med velfærdsteknologien i praksis.

Læs mere om VTI-modellen

VTI-modellen giver et visuelt overblik over fem dimensioner, som er afgørende for at skabe god implementering af velfærdsteknologi i praksis, hvor borgerne er det naturlige centrum. Til hver dimension finder du konkrete anbefalinger, som ledelse, projektleder og –team kan drøfte.

4. Erfaringsopsamling

Dette afsnit sætter fokus på erfaringsopsamling i projektet med henblik på en god overgang til drift.

Inden projektet om velfærdsteknologien overgår til drift, bør I lave en samlet erfaringsopsamling og prioritering. Husk at forholde jer til de fem dimensioner i VTI-modellen i erfaringsopsamlingen. Det er med til at sikre, at driftssituationen er levedygtig og realistisk.

Husk samtykke

I skal som medarbejdere og ledere på tilbuddene huske at få samtykke til projektdeltagelse fra de relevante borgere i projekterne.

Download projekthåndbog om velfærdsteknologi

Her kan du downloade projekthåndbog om velfærdsteknologi med redskaber og inspiration.

Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Velfærdsteknologi på bosteder