Barn og pædagog i børnehave

God pædagogfaglig ledelse: De syv kendetegn

BUPL og KL har i nyt projekt identificeret syv kendetegn for, hvad god pædagogfaglig ledelse i daginstitutioner er.

Af Irene Aya Schou 29/01/2024
BUPL,
KL

Hvad kendetegner god pædagogfaglig ledelse i daginstitutioner, og hvilken organisering, rammer og kompetencer kræver det at praktisere faglig ledelse? De spørgsmål har KL og BUPL forsøgt at besvare i projektet "Faglig udvikling – pædagogfaglig ledelse i dagtilbud".

De to parter har kigget på tværs af litteratur om faglig ledelse og kan konkludere, at der viser sig syv kendetegn for, hvad pædagogfaglig ledelse i daginstitutioner indebærer. De syv kendetegn er samlet i en lille pixi, der kan downloades her på siden.

De syv kendetegn 

1. Fastsætter en faglig retning

Lederen skaber fælles forståelse af faglig kvalitet og omsætter overordnede mål i den lokale pædagogiske kontekst. Dette kendetegn handler om, at lederen træffer strategiske beslutninger om, hvor de gerne vil hen, og hvordan det skal ske. Forskningen viser, at det bl.a. sker, når:

 • Lederen sørger for, at der etableres en evalueringskultur, der bidrager til at øge det faglige niveau og kvaliteten i de pædagogiske tilgange og metoder.
 • Lederen sikrer, at der en fælles faglig retning i dagtilbuddet blandt andet ved at inddrage det pædagogiske personale.
 • Lederen bidrager til at gøre den faglige retning så konkret, så den kan omsættes til praksis.
2. Understøtter og udvikler den faglige kvalitet

Lederen har en faciliterende og vejledende rolle ift. at aktivere faglige normer og kvalificere faglige refleksioner blandt pædagogerne. Forskningen viser, at det bl.a. sker, når:

 • Lederen rammesætter, hvordan ny faglig viden tilegnes og deles. 
 • Lederen går forrest som rollemodel i at bruge ny viden i dagligdagen. 
 • Lederen reflekterer kritisk over egen praksis for at skabe helhedsløsninger. 
3. Leder professionelle læringsfællesskaber og evalueringskultur

Lederen udvikler professionelle læringsfællesskaber med en stærk evalueringskultur, hvor der systematisk arbejdes med at forbedre den fælles fagprofessionelle udvikling og den pædagogiske praksis. Forskningen viser, at det bl.a. sker, når:

 • Lederen viser fagligt initiativ og engagement.
 • Leder og personale forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 • Lederen skaber rum til refleksion og sparring i medarbejdergruppen. 
4. Leder faglige fællesskaber gennem en relationel ledelsesadfærd

Lederen aktiverer faglig(e) viden og normer, understøtter den fagprofessionelle dømmekraft og driver udviklingen af stærke faglige fællesskaber. Forskningen viser, at det bl.a. sker, når:

 • Lederen sikrer bevidst og fagligt funderede prioriteringer.
 • Lederen kollektiviserer ansvaret for håndtering af moralske og følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet.. 
 • Lederen inddrager det pædagogiske personale og går i dialog om, hvordan den faglige udvikling får indhold og mening for den enkelte.
5. Udøver faglig ledelse tæt på medarbejderne

Lederen er igennem nære relationer til pædagogerne nærværende og ansvarlige for faglig udvikling. Faglig ledelse tæt på medarbejderne er en central opgave for faglige ledere. Forskningen viser, at det bl.a. sker, når:

 • Lederen er tilgængelig og synlig i institutionen – også fysisk .
 • Lederen er tilstede i det faglig rum og involveret i institutionens faglige processer.
 • Lederen tilbyder faglig sparring til den enkelte medarbejder.
   
6. Udvikler medarbejdernes faglige kompetencer

Lederen sikrer et kontinuerligt fokus på, hvordan pædagogernes kompetencer kan udvikles sammen med de faglige behov i institutionen. Forskningen viser, at det bl.a. sker, når:

 • Lederen har blik for den faglighed, som personalet har tilsammen, og hvordan personalets kompetencer bedst udvikles bedst sammen med faglige behov.
 • Lederen aktiverer faglige normer og skaber faglige refleksioner blandt personalet.
 • Lederen kvalificerer faglige refleksioner og beslutninger hos personalet.  
7. Samarbejder opad og tværgående

Lederen udvikler og afklarer de politiske mandater i dialog med opdragsgivere og andre interessenter. Bygger bro mellem fag, organisationer og sektorer med henblik på at muliggøre fælles handling. Forskningen viser, at det bl.a. sker, når:

 • Lederen oversætter og transformerer organisatoriske mål til faglige løsninger. 
 • Lederen er opmærksom på hele styringskæden som et fælles læringsrum. 
 • Lederen skaber attraktive arbejdspladser med høj faglighed.  

  Organisering, rammer og kompetencer 

  Foruden de syv kendetegn har parterne kigget på forhold vedrørende organisering, rammer og kompetencer, som kan virke hæmmende eller fremmende for at bedrive pædagogfaglig ledelse.

  Det er de rammer og det handlerum, ledere har for at bedrive pædagogfaglig ledelse. Hvad er det samlede opgave portefølje? Hvor stort er ledelsesspændet? Er der fx områdeledere i kommunen? Og hvilke kompetencer har den enkelte leder?

  Kompetencer i denne sammenhæng handler om både pædagogfaglige kompetencer og mere processuelle kompetencer til eksempelvis mødefacilitering.

  Prøvehandlinger i kommunerne

  I den kommende tid skal Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, understøtte de fire kommuner, som er tilknyttet projektet, i en række prøvehandlinger med afsæt i de syv kendetegn.

  - Forskningen i pædagogfaglig ledelse og de syv kendetegn er ikke i sig selv handlingsanvisende. Derfor bliver opgaven for kommunerne at vælge et-to af de syv kendetegn og finde ud af, hvordan man konkret og i praksis kan arbejde med det i hverdagen, siger Dina Celia Madsen, områdeleder for dagtilbud i EVA.

  EVA vil på baggrund af projektet udarbejde en erfaringsopsamling, der kan komme alle kommuner til gode i arbejdet med at prioritere og praktisere pædagogfaglig ledelse.

  Kort om projektet:

  "Pædagogfaglig ledelse i dagtilbud" er et partsprojekt mellem KL og BUPL.

  Projektet har deltagelse af fire kommuner: 

  • Hillerød
  • Rødovre
  • Ikast-Brande
  • Vejle

  Formålet er at styrke den pædagogfaglige ledelse i dagtilbud gennem afdækning af eksisterende viden og udvikling og afprøvning af konkrete initiativer i en række dagtilbud.

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er koblet på projektet. Deres rolle er bl.a. at understøtte kommunerne med prøvehandlinger samt formidle viden og erfaringer fra projektet.

  Projektet forventes afsluttet i efteråret 2024. 

  Download pixi om de 7 kendetegn