Skanderborg: Forskningsprojekt har givet os nye stress-værktøjer

Hør leder og medarbejder i daginstitutionen Bifrost fortælle om, hvordan det har været for Skanderborg Kommune at være med i forskningsprojekt om stress.

Af Irene Aya Schou 08/04/2019
Fremfærd

Børnehuset Bifrost er sammen med tre andre daginstitutioner i Skanderborg Kommune med i et forskningsprojekt i Fremfærd-regi, der har til formål at udvikle nye værktøjer og give handlekompetencer, der kan forebygge, at folk bliver sygemeldt med stress. 

Hør om erfaringerne fra Bifrost og om, hvad kommunen håber at få ud af at være med i forskningsprojektet, der bygger på Pernille Steen Pedersens forskning om stress og skam.  

Kort om stressprojektet:

Formålet med projektet "Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress" er at udvikle og afprøve nye kommunikations- og læringsværktøjer, der kan forebygge stressrelateret sygefravær og skabe større handlekompetencer ift. stress med baggrund i forsker Pernille Steen Pedersens ph.d. om skam og moralske konflikter som én årsag til stressrelateret sygefravær.

Projektet kører frem til 2020 og er et partnerskab mellem Fremfærd og CBS og tre kommuner, Skanderborg, Rudersdal og København.

Læs mere om stressprojektet.

Tema om stress