Arbejdstid

Fuldtid i kommunerne
KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid”.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i halvdelen af landets kommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De gode løsninger og metoder, som arbejdspladser finder, bliver løbende delt på fuldtid.dk.