Fuldtid

Data om deltid, fuldtid og timelønnede

I dette materiale kan du finde data om deltid, fuldtid og timelønnede i kommunerne.

Af Bettine Romme Andersen 01/07/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I denne præsentation kan du blive klogere på andelen af timelønnede samt deltids- og fuldtidsansatte i kommunerne.

Du kan se, hvordan din egen kommune placerer sig i forhold til resten af landet.

Dur også forslag til dataudtræk, der kan være relevante for en fuldtidsindsats i din kommune - fx til drøftelserne i MED om, hvordan I griber arbejdet med at få flere op i tid eller på fuldtid an.

Du finder for eksempel tabeller, som viser, hvordan den ugentlige arbejdstid fordeler sig på intervaller. Du kan se, hvilke medarbejdere der i høj grad har fuldtid, og hvilke der i høj grad arbejder på deltid eller er timelønnede.

Data viser også udviklingen af andelen af fuldtidsansatte fra 2017-2023.

Se præsentation af data fra 2023
Se præsentation af data fra 2022
Deltid i kommunerne: Brug Danmarkskortet (tal fra 2023)

Du vælger din kommune i venstre hjørne, og du kan forstørre kortet ved at bruge pilen i nederste højre hjørne. (Afslut fuld skærm med esc-knappen) 

 

Deltid i kommunerne: Brug Danmarkskortet (tal fra 2022)

På Danmarkskortet er 21 stillingsbetegnelser fremhævet, så fandt du ikke, hvad du søgte, kan du finde resten af stillingskategorierne her:

 

Regn din løn ud, hvis du går på op i tid

Hvad vil din løn blive, hvis du eksempelvis skifter 28 timer om ugen ud med 37?

Brug vores lønberegner til at få et fingerpeg om, hvor meget mere du vil få i lønposen ved at gå op i tid.

Find lønberegneren her

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid