Kerneopgaven i hverdagen

Køge: Fagligheden slippes fri i hjemmeplejen
I Køge Kommune er godt 400 ledere og medarbejdere fra hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen og afdelingen for hjælpemidler i gang med en proces, der skal skabe bedre og mere smidige borgerforløb og mindske bureaukratiet.
Sorø: Forenkling af dokumentation i ældreplejen
I Sorø er ca. 20 medarbejdere og ledere fra kommunens plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og visitationen inddraget i projektet "Væk med bøvlet - Forenkling af dokumentation i Nexus" - et projekt, der skal skabe mening og sammenhæng i det fælles dokumentationssystem.