Fuldtid

Aftenhygge i SFO giver glade børn og får flere op i tid

Aftensmad, leg og hygge hver 14. dag i Nykøbing SFO gør det muligt for personalet at gå op i tid. Og børnene elsker det.

Af Bettine Romme Andersen 30/10/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Når man er pædagog i en SFO, er ens arbejdstid afhængig af, hvor mange skoletimer man har, og hvor mange timer man kan lægge i SFO'ens åbningstid.

Det kan gøre det svært at få fuldtid eller gå op i tid - for timerne er der ikke nødvendigvis.

I Nykøbing SFO i Odsherred Kommune knækkede de den kode ved at tænke ud af boksen og holde aftenåbent for børnene.

Op i tid med aftenhygge

Nykøbing SFO var i foråret en del af indsatsen En fremtid med fuldtid, hvor leder og medarbejdere i fællesskab fandt på modellen med aftenåbent, for at medarbejderne kunne prøve at gå op i tid.

I prøvehandlingen valgte to pædagoger at gå hver to timer op. Skolepædagog Linette Ejdal Kristensen gik fra 32 til 34 timer om ugen, mens skolepædagog Trille Edelvang gik fra 35 til 37 timer om ugen.

- Det gik så godt, og jeg fik meget ud af det fagligt og personligt, så jeg er fortsat på fuldtid, siger Trille Edelvang.

En fremtid med fuldtid er Forhandlingsfællesskabet og KL's fælles indsats for at flere medarbejdere i kommunerne går op i tid eller på fuldtid.

Sammenhængende tid for at tage fuldtid

Men inden Trille Edelvang sagde ja tak til flere timer, havde hun nej-hatten på, for hun skulle i hvert fald ikke have flere timer og få senere fri.

- Jeg ville ikke bare have timerne spredt ud, så jeg skulle lukke hver dag og ikke kunne nå hjem til min familie og børns fritidsinteresser, siger hun.

Men hvis timerne kunne ligge samlet om eftermiddagen og aftenen, så var det noget andet. Og det kunne de.

SFO'en gik i en prøvehandling i gang med at holde aftenåbent til kl. 19 for én klasse ad gangen hver tredje uge - med to medarbejdere. Og det blev hurtigt en succes.

- Når vi holder aftenåbent, kan vi give vores børn noget helt særligt, og jeg ser dem i en anden kontekst. Jeg er også så glad for at se den glæde og forventning, børnene har, og samtidig styrker det min relation med både børn og forældre, siger hun.

Det er så sjovt, og så må vi alt det, vi ikke må i SFO'en

Dreng 0. klasse

Børnene får nye kompetencer

Pædagog Linette Ejdal Kristensen, pædagog Trille Edelvang og SFO-leder Dorte Høholt Jensen.

I dette skoleår fortsætter tilbuddet om aftenåbent, men hver 14. dag, så børnene får oplevelsen lidt oftere, fordi de er blevet så glade for det. Det er stadig Trille og Linette, der har de fleste aftenåbninger, men det øvrige personale har også fået smag for konceptet, fortæller leder Dorte Høholt Jensen.

- Der er flere, som gerne vil være en del af det, så det har spredt sig, efter de har set, hvor godt det fungerer, siger hun.

Aftenåbent er fra kl. 17-19, og der bliver lavet mad sammen med børnene.

- Vi har en del tosprogede, og det er sjovt at se, at det især er drengene, der står der først og gerne vil være med i køkkenet, så det er fedt at kunne give dem det, siger pædagog Linette Ejdal Kristensen.

Jeg vil ikke på ferie. Jeg vil hellere i Aftensjov i SFO'en

Pige 3. klasse

Børnene dækker også bordet pænt med servietter, og alle spiser sammen.

- Vi har en forventning om, at man sidder til bords og holder bordskik, så vi lærer også børnene alle de her manerer, vi kender fra at være på restaurant, siger leder Dorte Høholt Jensen.

Forældre tættere på

Der er desuden gevinster, som SFO'en ikke havde set komme. Blandt andet er forældrekontakten blevet bedre.

- Det er ofte fædrene, der henter om aftenen, så pludselig ser vi nogle forældre, som vi ellers næsten aldrig har kontakt med, siger Dorte Høholt Jensen.

Derfor har SFO'en også tilbudt forældrene, at de kan komme et kvarter før og få en kop kaffe og en snak eller deltage i legene. Så det har givet en bedre relation, fortæller Trille Edelvang.

- Det er rart, at vi lige får set forældrene lidt mere og kan fortælle, at deres barn har haft en fantastisk dag, siger hun.

Styrket klassesammenhold

Konceptet med aftenåbent har også styrket sammenholdet i de enkelte klasser, fordi aftenåbent er et klasse-tilbud.

- Der er en del børn, som kender hinanden i forvejen og ofte leger på tværs af årgange, men når de kommer til aftenåbent, er de nødt til at lege med deres klassekammerater, og det styrker deres klassefællesskab, fortæller Linette Ejdal Kristensen.

Hvornår er det vores tur igen? Jeg glæder mig helt vildt

Pige 1. klasse

Under madlavningen og mens de spiser, er der også fokus på at styrke særligt de tosprogedes ordforråd.

- Vi bruger sproget rigtig meget, når vi laver mad sammen, så de tosprogede får en indsats på deres sprogudvikling der, siger Trille Edelvang.

Hvor kommer timer og økonomi fra?

I prøveperioden i foråret fik Dorte Høholt Jensen ekstra midler til at sparke indsatsen i gang. Men nu finansierer hun det i normeringen og med en kortere åbningstid på andre dage.

- Vi er gået fra at lukke kl. 17 om fredagen til kl. 16.30, fordi der stort set ikke var nogen børn i det tidsrum, og så er der nu kun en medarbejder på om morgenen fra kl. 6-6.30, hvor der før var to, siger hun.

Dorte Høholt Jensen ser også en klar fordel i, at tiltaget er med til at udvikle det faglige miljø og dermed sikre fastholdelse af medarbejderne.

Derudover kan der bruges af pædagogernes forberedelsestid. Og det er både Linette, der er arbejdsmiljørepræsentant, og Trille, der er tillidsrepræsentant, helt med på. Særligt hvis det drejer sig om et kvarter mere til oprydning efter en god og sjov aften.

- Vi har den holdning, at børnene ikke skal bruge al deres tid på at vaske gryder op, fordi de så gerne vil lege og være sammen om aktiviteter. Og når vi rydder op efter maden, så går tiden jo fra børnene, og det er heller ikke meningen. Så vi har aftalt, at man nogle gange kan bruge sine øvrige timer på oprydning bagefter, hvis det ikke har kunnet lade sig gøre før, siger Trille Edelvang.

Om aftenåbent i Nykøbing SFO
  • Det er fra kl. 17-19, og SFO'en lukker ikke ned men fortsætter ud i aftenåbent
  • Der er aftenåbent hver 14. dag
  • Det skifter mellem de fire klasser - der er en klasse per årgang fra 0.-3. klasse
  • Ugedagene skifter af hensyn til sports- og fritidsaktiviteter
  • Der er to voksne på
Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid