faglig ledelse

Nye pejlemærker skal skabe forandring på ældreområdet

40 ledere og medarbejdere fra seks kommuner diskuterede faglig ledelse på en workshop i København med udgangspunkt i deres egen hverdag og billeder af den gode opgaveløsning.

Af Irene Aya Schou 07/09/2021
Fremfærd

God faglig ledelse handler om at skabe kvalitet i kerneopgaven. Det handler om at understøtte den enkeltes faglighed, om at skabe tid til refleksion, være synlig i sin ledelse og skabe gode rammer.

Buddene var mange, da ledere og medarbejdere fra seks kommuner en onsdag i september var samlet til workshop i København.

"Vi har brug for jeres pejlemærker"

Workshoppen indgår som en del af Fremfærd-projektet "Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet," og er den første af to workshops, hvor kommuner sammen skal komme med bud på, hvad god faglig ledelse på ældreområdet egentlig er, og hvilke styringsmæssige og organisatoriske greb, der understøtter det i hverdagen.

Arbejdet skal munde ud i en række pejlemærker for faglig ledelse, der præsenteres på Ældretopmødet den 16. september i Odense. Forinden er samtlige ledere og medarbejdere blevet interviewet af forsker Thorbjørn Fejerskov, der står for indsamling af empirisk data til projektet.

- Vi har brug for jeres pejlemærker til at kunne lave den forandring, der er nødvendig på ældreområdet. En af de vigtigste ting, vi skal forklare, er kompleksiteten. Der er ingen lette løsninger på dette område, siger Tom Bjerregaard, der er specialkonsulent i FOA og én af tre projektledere for Fremfærd-projektet.

Billedet af den gode opgaveløsning

På workshoppen skal de fremmødte ledere og medarbejdere tale om faglig ledelse og pejlemærker med udgangspunkt i deres egen hverdag.

De har fået som hjemmeopgave at tage et billede med, der fortæller om, hvordan man skaber kvalitet i kerneopgaven. To og to skal deltagerne snakke om billederne og fortælle hinanden, hvad der rører dem ved den andens historie, og hvor de bliver inspireret.

Lene Ditlevsen, leder af plejecenteret Vindeby Pilevej i Svendborg Kommune, har taget billeder med af to beboere. For hende handler faglig ledelse om at skabe rammer for det gode hverdagsliv og sikre kompetenceudvikling af medarbejderne. 

- Vi har svært demente borgere, og det kræver mange kompetencer af medarbejderne og tid til refleksion at skabe det gode og værdige liv. Vores personale har opøvet kompetencer, således at de mestrer både pædagogiske, rehabiliterende og sygeplejefaglige kompetencer. Det betyder, at de i hverdagen kan indgå i alle opgaver, relationer og træning omkring borgeren, siger hun. 

Sparring skaber udvikling i Køge

Ved samme bord sidder Tine Johnsen, social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Køge Kommune. For hende handler faglig ledelse om tværfagligt samarbejde og om at bruge hinandens ressourcer. 

- Jeg har taget et billede med, hvor vi, en gruppe af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, får faglig sparring af en sårsygeplejerske og på den måde bliver klædt på til at kunne varetage en opgave ensartet. Der, hvor den faglige ledelse kommer ind, er, at det er vores leder, der faciliterer. Hun har samtidig sat i værk, at vi får en ugentlig dag, hvor vi kan mødes og sparre, siger Tine Johnsen.

Faglig ledelse bygger bro mellem styring og faglighed

Forsker og ph.d. Thorbjørn Fejerskov leder slagets gang og har efterfølgende til opgave at samle de mange input til en række pejlemærker for god ledelse.   

For ham er faglig ledelse et vigtigt begreb, fordi det handler om at lede på kvalitet.

- Udfordringen de senere år har været at skabe mere velfærd for mindre med færre hænder. Der er opstået en oplevet afstand mellem den politiske og ledelsesmæssige styring på den ene side og fagligheden ude i hverdagen. Her kan faglig ledelse bygge bro mellem de to gennem fokus på kerneopgaven og det at dele viden om kerneopgaven på kryds og tværs, siger han.

Hvad kendetegner ældreområdet?

Heike Penzien, chefkonsulent i Dansk Sygeplejeråd og projektleder på Fremfærd-projektet, har stillet sig op ved tavlen for at præsentere det, hun og projektledelsen kalder 'anledninger' til at tale om faglig ledelse. Det er forhold, der er helt særegne for ældresektoren, og som adskiller området fra fx skole- eller børneområdet.

Én anledning er, at mange fagligheder på ældreområdet skal arbejde tæt sammen om kerneopgaven. Andre anledninger er rekrutteringsudfordringer, stigende kompleksitet i kerneopgaven og mange instanser, der skal samarbejde. 

- Hvad stiller alle disse anledninger af krav til den faglige ledelse? spørger Heike Penzien.

Turde stå i egen faglighed

For afdelingsleder i Hvidovre Kommune, Britt Andersen, handler faglig ledelse om at støtte op om, at hver faggruppe hviler i sin egen faglighed.

- Vi har mange forskellige fagligheder i vores hus, og et godt samarbejde forudsætter, at alle fagligheder tror på sig selv og ved, hvad de står for, siger Britt Andersen, der er afdelingsleder på rehabiliteringscentret Svendebjerghave i Hvidovre.

Hun er sammen med otte andre ledere fra kommunen taget til dagens workshop – og netop det, at ledere fra forskellige dele af kommunens ældresektor kan dele viden, er udtryk for god faglig ledelse, mener Britt Andersen.

"Nu skal I formulere pejlemærker"

Det er blevet tid til frokost og en velfortjent pause. Knap er sandwichen fordøjet, inden Thorbjørn Fejerskov må samle tropperne om dagens sidste og vigtige opgave.

- I skal nu i gang med at formulere pejlemærker. Pejlemærkerne skal kunne læses af både ledere og medarbejdere. Men pejlemærker er også et politisk instrument, siger forskeren, inden deltagerne igen deles ind i mindre grupper.  

Pejlemærker skrives ned på papir, inden de videregives til andre grupper, der evaluerer og skriver til. Endelig er det blevet tid til at afsløre de første bud på pejlemærker. På skift læser deltagerne op:

Eksempler på pejlemærker:
  • Faglig ledelse er anerkendende og åben for nye perspektiver.
  • Faglig ledelse skaber kvalitet i kerneopgaven ved nærvær og hjertekontakt, der giver mening for både borgere og medarbejdere.
  • Faglig ledelse arbejder mod en kultur, hvor der er tillid til at dyrke egne og andres kompetencer med fælles læring og udvikling af nye kompetencer til følge.
  • Faglig ledelse sikrer sammenhængskraft og samler fagligheder under samme ledelse så tæt på borgeren som muligt.

Toget kører - det er nu I kan påvirke processen

Projektleder Heike Penzien går rundt mellem bordene og stiller opfølgende spørgsmål.

- Jeg bliver helt høj når jeg hører disse forslag, fordi jeg virkelig synes, at I har fat i noget, siger hun efterhånden som rummet summer af velformulerede forslag til pejlemærker.

Klokken er blevet 14, og dagens formelle program er slut. I morgen venter en lignede workshop i Silkeborg. Derefter har Thorbjørn Fejerskov og projektledelsen få dage til at finpudse pejlemærkerne, inden de skal diskuteres af parterne i Fremfærd Sundhed og Ældre og endelig præsenteres på Ældretopmødet i Odense den 16. september.

Pejlemærker, der forhåbentlig kan gøre en forskel - helt derude, hvor medarbejdere og ledere møder borgere.

- Tak for i dag. Vi skal nok holde jer orienteret om den videre proces, og kom endelig med flere pejlemærker og cases fra hverdagen på faglig ledelse. Men gør det nu. Toget kører. Det er nu, I kan påvirke politikerne og beslutningstagere, siger Thorbjørn Fejerskov.

Kort om projektet 'Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet'

Formålet med projektet er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet. En del af arbejdet handler dermed om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse.

Projektet skal munde ud i en række pejlemærker. De foreløbige pejlemærker blev blandt andet diskuteret på Ældretopmødet den 16. september 2021 i Odense.

Partssamarbejdet Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet. Projektledelsen deles mellem KL, FOA og Sundhedskartellet. 

De 12 medvirkende kommuner er Hillerød, Gentofte, Ålborg, Sønderborg, Helsingør, Svendborg, Gladsaxe, Køge, Thisted, Hvidovre, Brønderslev og Ikast-Brande.