Personcentreret omsorg skaber rammen for god faglig ledelse i Ikast-Brande

Hvordan omsættes viden om personcentreret omsorg til god faglig ledelse? Det fortæller plejehjemsleder Lene Arved Nielsen om her.

Af Irene Aya Schou 05/10/2021

Faglig ledelse handler om at sætte retning og understøtte rammerne for en lærende organisatorisk kultur. På plejecentret Østervang i Ikast-Brande Kommune hedder den faglige ramme ’personcentreret omsorg’.

Leder Lene Arved Nielsen har brugt de sidste tre år på at få personcentreret omsorg til at leve og blomstre til gavn for borgere, pårørende og medarbejdere.

Og det er lykkedes, fortæller hun.

- Det faglige fokus har skabt trivsel. Tidligere var der et højt sygefravær og nogle lederskift, men nu er sygefraværet faldet markant, trivslen er steget, og der er kommet en ny rummelighed og en faglig stolthed, siger hun. 

Kram er den bedste medicin

I personcentreret omsorg er det relationelle lige så vigtige som de praktiske opgaver. Det at holde hånd og give et kram kan nogle gange være den bedste medicin.

Gennem arbejdet med personcentreret omsorg er beboernes medicinforbrug faldet og medarbejderne har en følelse af at have handlekompetencer.

- Tidligere kunne personalet havne i et afmagtsrum, hvor de talte om, at der skulle fast vagt på borgerne, eller at der skulle bruge psykofarmaka eller medicin til at berolige borgerne eller magtanvendelse. De afmagtsrum har vi helt forladt nu, siger Lene Arvid Nielsen.

Refleksioner er en del af hverdagen

Det skyldes, at faglige refleksioner er blevet til en hverdagspraksis bl.a. gennem daglige tavlemøder, tværfagligt samarbejde og arbejdet med kerneopgaven, livshistorier, perspektivskifte og beboerkonferencer.

For Lene Arved Nielsen handler god faglig ledelse om at vise en retning og holde fast i denne retning.

-  Personcentreret omsorg er et fælles pejlemærke i hele Ikast-Brande kommune fra sundhed- og ældrechefen og ud til den enkelte medarbejder. Det er vigtigt at vælge én overordnet metode. Det betyder, at medarbejderne i morgen ikke møder en ny metode, som de skal lære at arbejde med, siger hun.  

Nærværende ledelse skaber tryghed

Lene Arved Nielsen er også meget opmærksom på, hvordan hun med sin personlige lederstil kan understøtte personcentreret omsorg.

- Som leder er jeg meget nærværende i hverdagen, og jeg er i løbende dialog med personalet i alle vagtlag. Jeg stiller flere spørgsmål, end jeg giver svar, og det gør jeg fordi jeg gerne vil have fastholde det her lærende miljø. Jeg ser, at medarbejderne er blevet meget mere trygge i at træffe faglige beslutninger og meget mere selvledende, siger hun. 

Forsker om arbejdet på Østervang

Det særlige ved Østervang er, at de bruger den personcentrede omsorg som en overordnet metode, som alle nye tiltag samordnes under. Dermed bliver der skabt faglig sammenhæng og overskuelighed, således at medarbejderne ikke bliver overvældet af nye og udefrakommende tiltag.

Jeg synes, at dette meget simple kompleksitets-reducerende greb kan være en god måde at højne og skabe en centrering af fagligheden i hverdagen. Men det kræver nok også, som vi ser det hos Lene Arved Nielsen, at man har meget nærhed i sin faglige ledelse.

Og det er jo rigtig interessant, at den høje faglighed her hænger tæt sammen med et sundt og nærende arbejdsmiljø. For det, at Lene sammen med hendes medarbejdere på meget kort tid er lykkes med en vedblivende og kraftig reducering af sygefraværet, må ses som en kraftig indikator på et sundt og nærende arbejdsmiljø. Det er måske en simpel pointe, men det illustrer fint, at det er lettere at skabe kvalitet for og med borgerne, hvis man også trives i sit job.

Citat forsker og ph.d. Thorbjørn Fejerskov, der er en del af Fremfærd-projektet "Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet."

Kort om projektet 'Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet'

Formålet med projektet er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet. En del af arbejdet handler dermed om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse.

Projektet skal munde ud i en række pejlemærker. De foreløbige pejlemærker blev blandt andet diskuteret på Ældretopmødet den 16. september 2021 i Odense.

Partssamarbejdet Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet. Projektledelsen deles mellem KL, FOA og Sundhedskartellet. 

De 12 medvirkende kommuner er Hillerød, Gentofte, Ålborg, Sønderborg, Helsingør, Svendborg, Gladsaxe, Køge, Thisted, Hvidovre, Brønderslev og Ikast-Brande.

Kort om Østervang:

Østervang er et plejecenter beliggende i Klovborg by. Centret består af i alt 28 boliger i to afdelinger. I den ene afdeling er der plads til borgere beboere som har en svær demenssygdom med svær demens. 

I 2017 valgte Ikast-Brande Kommune at gennemføre et kompetenceforløb på Østervang i personcentreret omsorg. 

Dette er senere bredt ud, således at alle medarbejdere på sundhed- og ældreområdet i kommunen bliver uddannet i personcentreret omsorg, uanset om de arbejder i sygeplejen, hjemmeplejen eller på plejecenter.  

Lene Arved Nielsen starter på Østervang i 2018. På det tidspunkt var personcentreret omsorg røget i baggrunden, og centret er ramt af højt sygefravær og dårlig trivsel.

Arbejdet med personcentreret omsorg har bl.a. betydet, at der er kommet fokus på livskvalitet, værdighed, selvbestemmelse og involvering både i forhold til beboere, pårørende og personale.

Der arbejdes bl.a. med at sætte fokus på det relationelle arbejde, perspektivskifte, livshistorier, de psykologiske behov, kognitive funktioner og 'isbjerget' - hvad der ligger til grund for adfærd.