Michelle

Michelle arbejder i et multicenter: Du skal kunne have gang i flere ting på én gang

Et multicenter er en anderledes arbejdsplads, der giver mulighed for at bruge flere forskellige kompetencer, fortæller social- og sundhedsassistent.

Af Irene Aya Schou 07/05/2018

Den ene dag laver hun gymnastik med pensionistholdet i den store sportshal. Den næste dag har hun en vagt på plejecentret og hjælper de gamle i bad. Den tredje dag er hun på besøg hos borgere i eget hjem som en del af den udekørende hjemmepleje.

Det giver en alsidigt hverdag at arbejde på et multicenter, der rummer både sportshal, springsal, aktivitetscenter, plejecenter sundhedspleje, genoptræning, café og meget andet. 

- Det er et fantastisk sted at arbejde. Der er hele tiden gang i den. Også i mødelokalerne, hvor en borger snart skal holde sin 85-års fødselsdag. Både yogasalen og gymnastiksalen er enormt meget brugt af vores patienthold. Vi har tit to hold på samme tid, siger Michelle Overgaard.   

"Man skal være fleksibel"

Hun er uddannet social- og sundhedsassistent, og selvom hun primært arbejder i den del af Præstø Multicenter, der går under betegnelsen aktivitetscentret, tager hun også vagter i plejecentret, der ligger under samme tag. Det sikrer en god koordinering mellem de to enheder. Hun samarbejder også med cafeen.

- Vi bestiller mad fra cafeen til vores arrangementer, men vi bruger også cafeen som aktivitet, hvor vi selv bager og har madklubber, siger hun. 

Brugerne af aktivitetscentret er både plejehjemsbeboere inde i multicentret og pensionister, der bor ude i eget hjem. Mange lempes over i aktivitetscentret efter endt genoptræning. Her kan de fortsætte på diverse hold.  

Den åbne tilstrømning af borgere giver et stort flow - på 10 dage kommer ca. 245 forskellige borgere igennem aktivitetscentret - foruden et samarbejde med frivillige, der bl.a. kommer og spiller petanque eller cykler ture med plejehjemsbeboerne.

 - Man skal være fleksibel, have overblik og kunne have gang i flere ting på én gang for at arbejde her. Og du skal være god til at huske dine borgere, siger hun. 

LÆS OGSÅ: Multibyggeri muliggør drømmen om at ville noget med hinanden

Weekendvagt i hjemmeplejen

Som ansat i aktivitetscentret har man også mulighed for at tage en weekendvagt i hjemmeplejen, der ligeledes har base i centret.

- Det giver tryghed hos de ældre i eget hjem, at de ved, hvem der arbejder i aktivitetscentret, og ved lidt om, hvad der foregår. Det giver også et andet kendskab til de borgere, der allerede kommer i centret, for de kan være anderledes ude, end når de kommer her, siger Michelle Overgaard. 

Faktisk er aktivitetscentret ved at blive så populært blandt hjemmeboende pensionister, at der er ved at opstå pladsproblemer. 

- Vi begynder at måtte inddrage mødelokaler til træning. Næste skridt bliver at forsøge at lempe borgere over i det almindelige foreningsliv. Det gør vi bl.a. ved at tage dem med ned i den fitness-afdeling, der også er her i multicentret, og gøre dem trygge her, siger Michelle Overgaard og understreger, at centret også fungerer som socialt samlingspunkt, hvor nogle af brugerne bliver småkærester.

Glad borger kom med kage

Én af ideerne med multicentret er, at forskellige faggrupper skal kunne sparre med hinanden og bruge hinandens fagligheder og kompetencer.

På Præstø Multicenter arbejder mange faggrupper f.eks. social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter og pædagoger.

Selvom der allerede er etableret samarbejde på mange planer, kan det blive endnu bedre f.eks. mellem sundhedsplejen og plejecentret/aktivitetscentret, så nybagte mødte kan komme op og vise deres babyer frem.

- Her er der plads til forbedring, men det sker da, at jeg hapser babyerne, når jeg ser dem. De er et hit hos vores dagsgæster, siger Michelle Overgaard, der synes, det er skønt at se, hvor mange ting, man kan kombinere, og hvad man kan gøre med de ressourcer, der er til rådighed. 

 - Jeg har lige fået en lille seddel i dag fra én borger på gymnastikholdet, der ofte kommer og spiller banko med sit barnebarn. Han kom med kage og sagde tak for, at vi altid er så åbne og venlige. Så bliver man glad, siger hun.

Præstø Multicenter: Ét center – mange brugere
Kort om Præstø Multicenter

 

Præstø Multicenter er bygget i 2014 og rummer både sportshal, springsal, dansesal, sundhedspleje, genoptræning, café og meget andet. 

De lokale sportsforeninger og børnene fra Præstøskole benytter sportshal og springsal i løbet af dagen. Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne hjælper med genoptræning og rehabilitering, mens sundhedsplejen er aktiv med mødregrupper og andre hold.

Plejecenterdelen består af 40 boliger. Til plejecenteret er der er tilhørende aktivitetscenter både for borgere, der bor i eget hjem og for borgere, der bor på Præstø Multicenter. I midten af multicentret er en stor hall med en cafe.

Læs rapporten Præstø Multicenter: Ét center – mange brugere

Baggrunden for Præstø Multicenter

I 2009 brændte sportshallen i Præstø ned, og byen stod uden sportshal i over ét år. I samme periode stod Vordingborg Kommune over for flere større byggeprojekter i Præstø. Dels skulle byens plejehjem ombygges for at kunne leve op til de lovmæssige krav for plejeboliger, og dels manglede der faciliteter til både sundhedsplejen og træningsområdet i byen. Under en række workshops opstod ideen om at slå de to forstående byggerier sammen og integrere dem med sportshallen. Det skulle bane vejen for nye fællesskaber mellem beboere, brugere og personale. Det første spadestik blev taget i april 2012, og i september 2014 slog Præstø Multicenter dørene op.