Top banner
Om projektet "Rehabilitering 2.0 - mad og måltider"

Projektet under Fremfærd Sundhed og Ældre tager udgangspunkt i den nye hvidbog om rehabilitering og vil undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for tre områder:

  1. Understøtte digitale kompetencer hos borgeren og fremme selvhjulpenhed i relation til mad og måltider
  2. Samtænke eksisterende fokus på selvhjulpenhed og ernæring med fokus på at styrke sociale relationer og livskvalitet fx at forebygge ensomhed
  3. Iværksætte aktivitetstræning i hverdagen, som kan have synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

Tre kommuner, Sønderborg, Tønder og Hillerød, deltager i projektet. Hver kommune stiller med et team af ledere og medarbejdere og formulerer selv egen projektbeskrivelse, og hvad de ønsker at afprøve.

Projektet blev indledt med to vidensdage, hvor kommunerne blev præsenteret for uddybende viden om rehabiliterende indsatser i forhold til mad og måltider. KP, Københavns Professionshøjskole, står for planlægning og afvikling.

Projektet løber frem til foråret 2024.