fælles ejendomsdrift

Download rapport om fælles ejendomsdrift

Rapporten giver et overblik over modeller for fælles ejendomsdrift, samt hvilke muligheder og udfordringer, der knytter sig til de forskellige organisationsformer.

Af Irene Aya Schou 12/06/2018

Rapporten er et resultat af et projekt under Fremfærd Bruger og bygger på en antropologisk undersøgelse af modeller for fælles ejendomsdrift i fire kommuner, Silkeborg, Kolding, Odense og Hillerød.

Gennem i alt 28 interviews med teknisk servicepersonale, institutionsledere og ledere af det tekniske område på kommunen samt besøg og rundvisning på 12 institutioner har en antropolog undersøgt konsekvenserne af forskellige måder at organisere fælles ejendomsdrift på.

Rapporten stiller skarpt på fem temaer, der påvirkes af fælles ejendomsdrift:

  1. Hvordan påvirkes institutionslederes og teknisk servicepersonales ledelsesrum?
  2. Hvordan påvirkes det tekniske servicepersonales fag-faglighed?
  3. Hvordan påvirkes det tekniske servicepersonales tværfaglighed?
  4. Hvordan påvirkes den måde det tekniske servicepersonale bidrager til institutionernes kerneopgave på?
  5. Hvordan påvirkes det tekniske servicepersonales arbejdsmiljø?

Foreløbige cases og analyser er blevet præsenteret på en værkstedsdag, hvor 44 deltagere fra 19 kommuner har kvalificeret pointerne.

Rapporten er udarbejdet af antropologer fra konsulenthuset Actant.

Download rapport: Organisering af fælles ejendomsdrift
Om projekt 'Fælles Ejendomsdrift'
FRemfærd Bruger

Projektet har til formål at skabe ny viden om fælles ejendomsdrift herunder at undersøge, hvilke muligheder de relevante faggrupper har for at udvikle et meningsfuldt fagligt fællesskab, såvel indenfor en fælles ejendomsdrift som udenfor. KL og FOA står for projektledelsen.

LÆS MERE om projektet her