Morten Haugen og Frank Petersen

Ufaglært til faglært: I Køge giver uddannelse gevinst

Fire medarbejdere fra Køge Ejendomme er blevet uddannet til ejendomsserviceteknikere med støtte fra puljen Ufaglært til faglært.

Af Mia Dalby Larsen 22/03/2021
3F,
FOA,
KL

- Først var jeg lidt skeptisk, for jeg har ikke gået i skole i 30 år. Men setup’et er så lækkert, så jeg kunne ikke sige nej.

Sådan siger ejendomsservicetekniker Morten Haugan fra Køge Kommune på en digital konference.

Konferencen er arrangeret af KL, FOA, 3F og Den Kommunale Kompetencefond og er en del af en serie konferencer, hvor der fortælles om de støttemuligheder til uddannelse, som puljen ’Ufaglært til faglært’ giver kommuner og medarbejdere. Og når Morten Haugan peger på  ’et lækkert setup’, så er det netop de støttemuligheder, han taler om.

For ham har de nemlig betydet, at han har kunnet tage uddannelsen til ejendomsservicetekniker uden at gå ned i løn og nu står med et svendebrev i hånden.

Udviklingen stiller højere krav til medarbejderne

Morten Haugan er i dag ejendomsservicetekniker på en specialskole i Køge Kommune, hvor han har ansvar for grønne områder og tekniske installationer, og med en oprindelig uddannelse som bygningsmaler i bagagen har han ellers i mange år været godt klædt på til jobbet. Men når udviklingen på området går mod f.eks. energispareløsninger, så følger der også højere krav om teknisk, miljømæssig og økonomisk viden med. Der kunne Morten Haugan godt mærke, at han savnede noget.

- Jeg var ikke klædt godt nok på f.eks. i forhold til arbejdet med mulige besparelser og i forhold til ventilation og i arbejdet med miljø og økonomi. I dag kan jeg bedre vurdere de fremtidige besparelser, f.eks. om vinduerne er den rigtige energiklasse. Vi har også et gammelt oliefyr, der skal skiftes til varmepumper. Jeg kan også klare flere opgaver selv uden at skulle tilkalde en håndværker, så der er en besparelse lige med det samme, fortæller Morten Haugan.

Medarbejderne skal have papir på det de kan

Morten Haugan fortæller om sine oplevelser med at gå fra ufaglært til faglært sammen med teamleder i Køge Ejendomme Frank Petersen. Fra et lederperspektiv har det også været en klar gevinst at sende medarbejdere på uddannelse.

- Udviklingen gør, at vi har brug for højtuddannet personale, og vores strategi er, at de får papir på den uddannelse. For os er det en investering. Vi er startet et lille sted med fire medarbejdere på uddannelse, og deres viden gør, at vi kan spare på nogle ting. De penge kan vi så bruge til f.eks. at ansætte en energikonsulent, der kan hjælpe os med at spare endnu mere, siger Frank Petersen, der ikke er blind for, at der også følger noget besvær med.

For eksempel ansatte Køge Kommune en vikar og nogle flere elever i uddannelsesperioden, så de var dækket ind, da Morten Haugan og hans kolleger var på skole, men sådanne løsninger findes der også støttemuligheder for til de arbejdspladser, der sender deres medarbejdere på uddannelse.

Medarbejderne kan være bekymrede for om de kan

En anden udfordring kan være overhovedet at få medarbejderne til at ville på uddannelse. I Køge var det en tillidsrepræsentant, der først bragte forslaget om at uddanne fra ufaglært til faglært til ledelsen. Morten Haugan meldte sig selv, og for ham bestod barrieren mest i bekymringen for, om han kunne sidde på en skolebænk en hel dag, når han var vant til at være i bevægelse. For andre medarbejdere handler bekymringerne måske om dårlige oplevelser med at gå i skole eller udfordringer som fx ordblindhed.

I Køge kommune blev medarbejderne screenet, og nogle medarbejdere starter med at få løftet de basale kompetencer som dansk, matematik eller fysik på VUC. Selve uddannelsen til ejendomsservicetekniker kan også tages fleksibelt i et på-vej-til-forløb, så man kan nøjes med at tage de dele af den, som man har mod på nu.

Arbejdsglæden stiger når man kan selv

Alt i alt er der ifølge Frank Petersen og Morten Haugan ikke så meget at betænke sig på hverken fra medarbejdere eller ledere. Ud over fordelene, der handler om, at medarbejdere får mere viden og flere kompetencer, så er der også gevinster som f.eks. at arbejdspladsen bliver set som en attraktiv arbejdsplads, der efteruddanner, og at efteruddannelsen kan være med til at fastholde medarbejdere lidt længere, inden de går på pension. En anden betragtelig gevinst er arbejdsglæde:

- Jeg synes bare, kommunerne skal uddanne nogle flere folk. Der er mange besparelser i det, og så får man gladere medarbejdere. De bliver mere fremsynede og positive, fordi de kan flere ting, siger Frank Petersen, der suppleres af Morten Haugen:

- Der er en kæmpe tilfredsstillelse ved at tage sådan en uddannelse. Jeg fik masser af skulderklap f.eks. fra kollegerne på skolen, som syntes, det var sejt, at jeg gik i gang, når jeg er midt i 40’erne. Og fra kollegerne i driftsselskabet. Man kommer ikke sovende til uddannelsen, den er svær, men der er en kæmpe gevinst i den anden ende, siger han.

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling