Pædagog og barn

Sådan kan du inddrage udsatte børn og unge endnu mere

Ny guide hjælper pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og grundskole med bedre at forstå Barnets lov.

Af Pernille Søndergaard 24/01/2024

Hvad kan jeg gøre, når jeg er bekymret for et barn eller en ungs trivsel? Hvordan støtter jeg op om at inddrage børn, unge og forældre i udsatte positioner? Og hvilken hjælp og støtte kan børn, unge og familier få efter Barnets lov?

De spørgsmål kan du finde svar på i en ny guide fra Social- og Boligstyrelsen.

Barnets lov har et helt særligt fokus på børns ret til at blive hørt og inddraget i egen sag.

Som pædagogisk medarbejder i et dagtilbud eller i grundskolen er det derfor vigtigt, at du kender til rettighederne, så du har mulighed for både at informere barnet om dets ret til at blive inddraget og understøtte barnet i at blive hørt.

Tre centrale temaer giver viden om barnets lov

Guiden er bygget op om tre centrale temaer:

  • Hvordan støtter jeg op om inddragelse af barnet og dets forældre?
  • Hvad kan jeg gøre, når jeg er bekymret for et barns trivsel?
  • Hvilken hjælp og støtte kan barnet og familien få, jf. barnets lov?

De tre temaer er udvalgt på baggrund af interviews med fagpersonale i en række dagtilbud og grundskoler i syv kommuner.

Via temaerne giver guiden viden om Barnets lov, konkrete paragrafer, som er relevante for dig, og hvordan du kan støtte op om barnet, når barnet og familien har brug for særlig hjælp.

Download Forstå barnets lov – En guide til personalet i dagtilbud og grundskolen

Er du bekymret for et barn?

Fagpersoner i dagtilbud og grundskolen har skærpet underretningspligt efter barnets lov, § 133.

Er du i tvivl om, hvordan du kommer fra bekymring til underretning?

Husk de 5 steps:

  • Vær nysgerrig på barnets adfærd, og notér dine observationer.
  • Drøft dine observationer med din leder og dine kolleger.
  • Inddrag barnets forældre, lyt til deres oplevelse, og vær åben om, at du vil underrette kommunen og hvorfor.
    Inddrag ikke forældrene ved mistanke om overgreb fra en eller begge forældre eller et nærtstående familiemedlem eller ved mistanke om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.
  • Hav fokus på, om barnets stemme bliver hørt.
  • Underret om det, du observerer, og undgå tolkninger og holdninger

Hent plakat Er du bekymret for et barn her

Download guide

Forstå barnets lov - en guide til personalet i dagtilbud og grundskolen 
Download pdf