tre elever går nedad trappe

Podcast om vold og trusler: Relationen til eleverne betyder alt

Lyt til ny podcast og få indsigt i, hvad lærere og ledelse i fællesskab kan gøre for at skabe et trygt arbejdsmiljø med færre konflikter.

Af Pernille Søndergaard 21/08/2023

Nogle børn har svært ved at sætte ord på, hvad de føler, og det kan komme til udtryk i form af udadreagerende adfærd rettet mod læreren, hvis barnet brænder inde med de svære følelser for længe.

En ny podcast fra Vold som Udtryksform sætter fokus på, hvad lærere og ledelse hver især og i fællesskab kan gøre for at forebygge og løse konflikter i skolen.  

I podcasten medvirker to unge lærere og en arbejdsmiljøforsker.

Stine har været uddannet lærer i et år og har allerede indrapporteret én episode med vold. Jenny er nyudklækket lærer og har også stået med alvorlige konflikter i klasseværelset.

Deres oplevelser er ikke enestående.

Især nyuddannede lærere oplever nemlig vold og trusler, men generelt set er vold og trusler i folkeskolen et udbredt problem. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hver fjerde lærer har været udsat for trusler, og hver femte har været udsat for slag, spark, skub og anden vold i løbet af det seneste år. 

Lyt til podcasten på Vold som Udtryksforms hjemmeside

Vold som Udtryksform er et initiativ under Socialt Udviklingscenter SUS.

Pjece om vold, trusler og magtanvendelse

Vold skal forebygges for at sikre et trygt arbejdsmiljø. Vold og trusler må aldrig være et arbejdsvilkår. Det understreger Danmarks Lærerforening i en ny pjece.

Pjecen indeholder information om arbejdsskader generelt, gode råd til forebyggelse af vold og trusler og viden om, hvordan man håndterer skaden, hvis volden rammer. Det handler både om at hjælpe den enkelte bedst muligt videre og at sikre ret til erstatning.

I pjecen beskrives det desuden kort, hvornår man som lærer må gribe til fysisk magt overfor en elev.