Tal om fuldtid og lad løsningerne gro nedefra

Halsnæs Kommune har gode resultater med at få flere op i tid på både børneområdet og socialområdet.

Af Bettine Romme Andersen 21/05/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I en tid med mangel på arbejdskraft leder mange kommuner efter løsninger, som kan sikre, at der er medarbejdere nok til at passe børn, ældre og borgere med handicap.

Halsnæs Kommune har deltaget i indsatsen "En fremtid med fuldtid", og her har arbejdspladser på både børne- og socialområdet fundet helt nye og overraskende løsninger, så flere har villet gå op i tid og på fuldtid.

- Der er kommet en buket af idéer ud af projektet, som ingen af os har kunnet drømme om, siger kommunaldirektør Niels Milo Poulsen.

Inddragelse og fokus på fleksibilitet

For kommunaldirektøren er det helt tydeligt, at vejen til succes "bare er at komme i gang" og inddrage medarbejderne helt fra start.

- Start snakken om fuldtid, men lad være med at komme med løsningerne ovenfra. Lad dem gro nedefra, fordi det er det, som virker bedst, siger han.

I Halsnæs Kommune har man lige vedtaget en ny personalepolitik, som har fokus på fleksibilitet og hensyntagen til medarbejdernes livsfaser - og det kan måske lyde modsatrettet at skulle arbejde mere.

Men sådan behøver det ikke være.

- Det at arbejde flere timer handler ikke om at gøre mere af det samme, men at indrette arbejdspladsen på en ny måde, så privat- og arbejdsliv kan hænge sammen, siger Niels Milo Poulsen.

Sådan er flere kommet op i tid

Og hvad er det så, de har fundet på i Halsnæs, så mange medarbejdere i dagtilbud og på bosteder har takket ja til flere timer?

Her er tre nedslagspunkter:

1)

I Center for botilbud og beskæftigelse er det nu muligt at have en 15 timers arbejdsdag én gang om ugen. Det giver flere på fuldtid, uden at den enkelte skal have flere vagter. Det har været et klart ønske fra medarbejderne og de er glade for det, og det er borgerne også.

Muligheden for flere timer indebærer også, at man skal kunne arbejde i flere boenheder. Det har styrket sammenhængskraften for arbejdspladsen, at flere medarbejdere arbejder på tværs af boenheder.

13 medarbejdere er gået op i tid, udover de medarbejdere der allerede var på fuldtid. I perioden er der ansat 9 nye medarbejdere - heraf 8 på fuldtid.

2)

Børnehuset Skåninggårdsvej har spurgt sig selv: Hvordan kan medarbejderne få indflydelse på, hvad der er en gevinst for dem?

Svaret er en ønskebrønd, hvor medarbejderne har kunnet ønske. Medarbejderne har haft valget mellem: 4 dages arbejdsuge på fuldtid, en månedlig nuldag, ingen lukkedag om fredagen eller en pædagogisk stjernestund (1-1½ time) med 1-2 børn, hvor man har kunne udføre en særlig pædagogisk aktivitet.

Det har fået 6 ud af 38 medarbejdere op i tid.

3)

I Melby Børnehus er 5 medarbejdere i børnehaven gået 1 time op hver, efter de har sat særligt fokus på ydertimerne for at kunne give et fagligt løft til arbejdet med børnene og til arbejdsmiljøet. Det er lykkes ved at ændre strukturen. De har bl.a lavet et 'vinkevindue', hvor én medarbejder tager imod børnene om morgenen, mens andre medarbejdere har tid til fordybelse og pædagogiske aktiviteter med de øvrige børn. Det har givet ro og en dejlig start på dagen.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid