Sygefravær

Stress er blevet mindre tabubelagt
Skolelederne i Lolland Kommune er blevet bedre til at spotte stressramte medarbejdere. Syv lærere med stresssymptomer har i det forgangne skoleår deltaget i et psykologforløb, og erfaringerne med forløbet har samtidig skærpet kommunens fokus på berøringsangsten over for stress.