Jobcenter Viborg

”Hallo, en af mine medarbejdere er ved at blive sygemeldt”

Jobcenter Viborgs medarbejdere er i tæt kontakt med virksomhederne, og i dag er virksomhedskontakten ikke længere forbeholdt særlige konsulenter. De seneste fire år har man nemlig arbejdet målrettet med at omlægge beskæftigelsesindsatsen, og det har blandt andet resulteret i, at færre borgere er sygemeldt i længere tid.

Af Signe Tonsberg 28/01/2020

Som frikommune har Viborg haft mulighed for at gøre tingene anderledes på beskæftigelsesområdet de seneste fire år. Og det har blandt andet medført, at borgernes ønsker og visioner er kommet mere i fokus, færre borgere er sygemeldt i længere tid, og medarbejderne har fået flere brede kompetencer i en ny organisering.

- Vi har udvidet det praksisfaglige råderum for den enkelte medarbejder, fortæller arbejdsmarkedschef i Viborg Kommune Charlotte Burvil.

I dag er det sådan, at langt de fleste medarbejdere både kan løse myndighedsopgaver, have virksomhedskontakt, holde motiverende samtaler etc. De kalder det bredt specialiserede generalister.

Medarbejdere tilknyttet bestemte virksomheder

I Jobcenter Viborg er medarbejderne faste kontaktpersoner for bestemte virksomheder. Beskæftigelsesfaglig medarbejder Charlotte Vibjerg har fx kontakten til regionen og Viborg Kommune.

- Vi har meget fokus på forebyggende og tidlig indsats. Vores nye organisering gør, at vi er tilknyttet bestemte arbejdspladser. Det betyder, at vi kan hjælpe tidligere end før, fx hvis en medarbejder har drypvis sygefravær. Over de sidste par år har vi i tiltagende omfang oplevet, at arbejdsgiverne også selv tager kontakt til os. Det ser jeg som en tillidserklæring, siger Charlotte Vibjerg.

Tidlig indsats ved sygemeldinger

Det er beviseligt, at det gavner indsatsen, når jobcenteret kommer tidligt ind, når en medarbejder er sygemeldt, forklarer afdelingsleder Sofie Steensgaard:

- Før ville vi måske først få kontakt til virksomheden, når medarbejderen havde været sygemeldt i 6-8 uger. Nu kontakter mange os første sygedag, eller allerede når medarbejderen taler om en sygemelding.

Læs også: Skru op for beskæftigelsesfagligheden: I Viborg møder borgeren kun en medarbejder

Sparringspartner og mødeledelse ved sygesamtaler

Nu tager de beskæftigelsesfaglige medarbejdere også naturligt en faciliterende rolle på sig, når de kommer ud i virksomhederne. Fx tilbyder Charlotte Vibjerg at tage mødeledelsen.

- En sygesamtale kan være svær, og på nogle arbejdspladser kan man godt have lidt berøringsangst for det – også fordi det jo heldigvis ikke er så tit, at de skal igennem det. Derfor tilbyder vi - ud over at guide og vejlede - at sætte os for bordenden og tage mødeledelsen på os, forklarer Charlotte Vibjerg, der oplever, at virksomhederne i stigende grad bruger hende og hendes kolleger som sparringspartnere.

Ny organisering giver resultater

Jobcenterets indsats kan måles på, hvor mange borgere der er på midlertidig og permanent offentlig forsørgelse. Og tallene er lovende: Der er færre unge på offentlig forsørgelse, ligesom antallet af sygemeldte falder.

- Vi får færre og færre borgere, der er sygemeldte i længere tid. Vi kan ikke undgå, at folk bliver sygemeldte, men vi kan støtte dem og virksomhederne til at finde løsninger, forklarer afdelingsleder Sofie Steensgaard.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Friere hænder kan hjælpe borgere tilbage i beskæftigelse
Viborg Jobcenter

(Foto: Fra venstre er det arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil, afdelingsleder Sofie Steensgaard og beskæftigelsesfaglig medarbejder Charlotte Vibjerg.)

  • I 2012 blev Viborg frikommune og derfor har kommunen fået lov at afprøve nogle af de tiltag på beskæftigelsesområdet, som andre kommuner ruller ud med Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra januar 2020.

- Vi har haft langt færre proceskrav. Derfor har både ledelse og medarbejdere haft friere hænder til at lykkes med vores kerneopgave. Vi har haft fokus på at lave resultater – altså at få borgere tilbage i beskæftigelse og at sikre, at virksomhederne har den arbejdskraft de har brug for, siger afdelingsleder Sofie Steensgaard.

  • Man har fx ikke været bundet op af krav om et bestemt antal samtaler med alle borgere. Så medarbejderne har kunnet skræddersy løsninger til den enkelte.

- De har haft mulighed for at tilrettelægge indsatsen og lave individuelle forløb for hver enkelt borger – noget af det som alle kommuner nu får mulighed for med den nye lov om aktiv beskæftigelse, forklarer Sofie Steensgaard.