handicap

Invitation: Vidensdag om det specialiserede socialområde for voksne

10. juni: Få input til at skabe dybere faglig refleksion og psykologisk tryghed på dit arbejde.

Af Sine Molbæk-Steensig 06/03/2024
Fremfærd

Den 10. juni afholder Fremfærd Særlige behov en vidensdag om faglig udvikling på socialområdet.

Fokus er på, hvad der skal til for at udvikle en samarbejdskultur præget af faglig refleksion og psykologisk tryghed. Der er 8 workshops med oplæg og konkrete øvelser, hvor deltagerne får inspiration til det daglige samarbejde om og med borgere med forskellige funktionsnedsættelser.

Program

09:00: Deltagerankomst med kaffe, the og morgenmad
09:30: Velkomst og dagens program 
09:40: Faglig refleksiv praksis på socialområdet – hvad skal der til? v/ Leif Tøfting-Kongsgaard
10:55: Pause og fordeling i workshops
11:15: Workshops - runde 1. Vælg imellem 8 workshops
12:15: Frokost
13:00: Workshops - runde 2. Vælg imellem 8 workshops
14:00: Pause med kage og kaffe/the
14:20: Hvordan skabes et psykologisk trygt miljø på socialområdet? v/Rikke Høgsted
15:30: Afrunding og tak for i dag

Hvem er målgruppen

Målgruppen for vidensdagen er alle medarbejdere med borgerkontakt og faglige ledere fra det specialiserede socialområde for voksne (fx pædagoger, sosu-assistenter, socialrådgivere, ergoteraputer og andre medarbejdere). 

Fremfærd Særlige behov opfordrer til, at man deltager flere fra arbejdspladsen, gerne både faglige ledere og medarbejdere sammen, men man kan også deltage individuelt.

Alt det praktiske

Pris: 300 kr. ekskl. moms.

Hvor: ODEON, Odeon Kvarter 1, 5000 Odense C

Hvornår: Den 10. juni 2024 kl. 09:00-15:30

Tilmeldingsfrist: Den 22. april 2024.

Mere om programmet og tilmelding

Læs hele programmet, få overblik over de 8 workshops og tilmeld dig.

Gå til tilmelding

De 8 workshops

Der er workshops i to runder, hvor der kan vælges imellem otte workshops. 
Som deltager vil du blive bedt om at udvælge tre ønskede workshops i prioriteret rækkefølge. 

Workshop 1: LA2U styrker borgerinddragelse af mennesker med svære udviklingshandicaps
v. Ulla Leth og Ditte Høtoft Nielsen, Botilbuddet Grevenlund, Odense Kommune

Workshop 2: Borgerinddragelse har nedbragt tvangsindlæggelser og vold mod personale markant
v. Botilbud Hertughaven, Sønderborg Kommune

Workshop 3: Struktur giver tryghed for borgere og medarbejdere
v. Lizette Rohde Madsen, Boligerne ved Grønningen, Gentofte Kommune 

Workshop 4: Borgere med autisme støttes til at indgå i fællesskaber gennem sansebearbejdning og recoveryorienteret rehabilitering
v. Andrea Hadberg og Maria Sørensen, Ergoterapifagligt Selskab for Udviklingshandicap og Sensory Design

Workshop 5: Styrket pårørendesamarbejde i praksis med etisk kodeks 
v. Camilla Foldager og Diana Østergaard, Aarhus Kommune

Workshop 6: MI som samtalemetode i praksis skaber tryghed for borger og medarbejder i det daglige arbejde med udsatte borgere med voldsproblematik
v. Martin Maints Krogsøe og Sara Heissel Hansen, Enheden for Kriminalpræventive Indsatser i Københavns Kommune

Workshop 7: Bedre hjælp til botilbudsbeboere med uopdagede sundhedsproblemer
v. afventer. 

Workshop 8: Hvordan tilpasser vi vores indsatser til mennesker med kognitive vanskeligheder og problematisk rusmiddelbrug
v. Trine Lambek Frellsen, VAMiS, Aalborg Kommune

Se flere detaljer om workshops og tilmeld dig

Mere om oplægget "Faglig refleksiv praksis på socialområdet – hvad skal der til?"

Velfærdsarbejde på det specialiserede socialområde er præget af mange faglige overvejelser, og den enkelte medarbejder må ofte foretage faglige skøn, som kan være vanskelige og forudsætte en god kultur for faglig refleksion.

Leif Tøfting-Kongsgaard er forfatter til ph.d. afhandlingen ’Faglig refleksiv praksis. En undersøgelse af organisatorisk dilemmahåndtering og refleksivitet i velfærdsarbejdets frontlinje’. I oplægget sætter han fokus på, hvad der skal til for at en organisation lykkes med kollegial sparring, feedback og udviklingen af en fælles faglig refleksiv praksis. Oplægget suppleres med refleksionsøvelser. 

Mere om oplægget "Hvordan skabes et psykologisk trygt miljø på socialområdet?"

Hvad er psykologisk tryghed for en størrelse, og hvordan skaber man det i praksis? Oplæg ved Rikke Høgsted, der er psykolog og stifter af Institut for Belastningspsykologi. 

Oplægget tager udgangspunkt i, at medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde for voksne giver udtryk for, at arbejdet i stigende grad er komplekst.

Borgerne har flere samtidige problemstillinger og der stilles store krav til, at medarbejderne kan arbejdet målrettet, metodisk stringent, skal have stærke relationelle kompetencer og kunne koordinere og samarbejde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere i forskellige sektorer. Det forudsætter en kultur med høj grad af psykologisk tryghed, hvor medarbejdere og ledere støtter hinanden, og hvor det er trygt at give udtryk for tvivl og have behov for feedback fra kollegaer, ledelse og borgere.

Oplægget suppleres med refleksionsøvelser. 

Om Fremfærd Borgere med Særlige Behov

 

Fremfærd Borgere med Særlige Behov arbejder med kerneopgaverne omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne m.v. fx på myndighedsenheder, socialpsykiatriske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v. Læs mere om Fremfærd Særlige Behov her