Katrine og Brian

Sådan bruger vi Virtual Reality som fagligt redskab

Bosted er hoppet med på VR-bølgen og udforsker nye måder, teknologien kan komme beboerne til gavn.

Af Sine Molbæk-Steensig 03/04/2024

Hvordan kan Virtual Reality bruges i socialpsykiatrien, og er det noget for os her på Parkvænget?

Det spørgsmål stillede det socialpsykiatriske bosted Parkvænget i Glostrup sig selv efter at have været på en konference om velfærdsteknologi.

Inspireret af andet bosted

- På konferencen mødte vi et bosted, der fortalte om deres erfaringer med VR-briller, og det gav os et skub til at komme ud over rampen. Vi havde selvfølgelig hørt om brugen af VR i psykiatrien før, men det var inspirerende at høre erfaringerne fra nogen, der mindede så meget om os selv. Vi blev nysgerrige på, hvordan VR som et fagligt redskab kunne understøtte hverdagsaktiviteter og arbejdet med at dæmpe angst og high arousal.

Det fortæller Katrine Hulgaard, der er ergoterapeut og medlem af aktivitets- og udviklingsteamet på Parkvænget i Glostrup.

Hun er tovholder på et projekt, der går ud på at udforske, hvordan VR-briller kan hjælpe beboerne på Parkvænget til at nå nye mål og en højere livskvalitet.

Samme teknologi – flere muligheder

Parkvængets beboere har forskellige udfordringer, hvor brillerne kan være et godt supplement til den almindelige støtte, fx i forbindelse med angst og depression samt ændret virkelighedsopfattelse (skizofreni).

Katrine Hulgaard fortæller, at indtil videre bliver VR-brillerne primært brugt på tre måder:

 1. Mindfulness og naturterapi
  VR-brillen har nogle sekvenser, der hjælper borgerne til at få ro på kroppen og nervesystemet. De sekvenser kan fx bruges til at forebygge overstimulering, som kan føre til hyperaktivitet og aggressiv adfærd, ligesom sekvenserne kan hjælpe beboeren med at gå fra high arousal til ro.

   
 2. Angst-eksponering
  Ved angst-eksponering arbejder beboerne med situationer, som de normalvis frygter eller plejer at undgå. Det handler om at udfordre sig selv i situationer som kan tricke angsten. VR-brillerne gør det muligt at opleve angstfyldte situationer i små bidder i trygge rammer og øve sig i forskellige strategier til at mestre angsten bedre.

   
 3. Undervisning og læring
  VR-brillerne har et par sekvenser, som giver brugeren en oplevelse af, hvordan det kan opleves at have ændret virkelighedsopfattelse, fx symptomer som høre- og synshallucinationer. De sekvenser bruger Parkvænget fx til at give studerende, samarbejdspartnere eller nyansatte et indblik i beboernes udfordringer. Det bliver ofte beskrevet som en stor aha-oplevelse, der giver værdifuld indsigt i den helt særlige situation, som beboerne befinder sig i.
Nu kan Brian tage bussen!

For bare et halvt år siden var tanken om selv at tage bussen helt uoverskuelig for Brian Kofoed, der bor på Parkvænget. Han lider af stærk angst og bryder sig ikke om mange mennesker på samme sted.

Men det har et forløb med VR-briller vendt op og ned på.

- Det, at jeg har kunnet træne de svære situationer og tage små skridt i trygge omgivelser med nogen, jeg kender godt, har gjort det muligt for mig at rykke mig, fortæller han.

For nylig tog Brian bussen for første gang i meget lang tid, og den tur er siden blevet til flere.

Læs hele Brians historie

Hvordan får vi alle med?

Parkvænget har fire enheder eller afdelinger, som hver har fået et sæt VR-briller med tilhørende tablet. Enhederne er begyndt at udforske de muligheder, som VR-brillerne tilbyder, og forhåbningen er, at brillerne bliver en værdifuld tilføjelse til medarbejdernes værktøjskasse.

- Vi har tænkt meget over, hvordan vi får alle enheder med. Det dur ikke, hvis det bare er mig, der ved noget om VR. Det vigtige er, hvordan VR-brillerne kan understøtte det faglige arbejde, vi gør i forvejen, fortæller Katrine Hulgaard.

Indgangen til Virtual Reality på Parkvænget blev et læringsforløb om implementering af velfærdsteknologi, udbudt af Fremfærd Særlige behov i projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud. Det deltog Katrine Hulgaard og fem af hendes kolleger – en fra hver enhed – i. De medarbejdere, der deltog i læringsforløbet er nu tovholdere i hver deres enhed på Parkvænget.

Derudover har der været indslag om VR-brillerne på fx personalemøder, ligesom der blev arrangeret en fælles introduktion for alle ansatte i, hvad brillerne kan, og hvordan man kan arbejde med dem i socialpsykiatrien.

Det må ikke blive for besværligt

- Men hjemme på bostedet drillede teknologien os en del i starten. Det drejede sig om noget så banalt, som at de nye VR-briller skulle spille sammen med tablets af ældre dato – og det gik ikke. Det er først nu, hvor vi har købt nye tablets, at VR-brillerne fungerer optimalt i hele huset, fortæller Katrine Hulgaard.

Hun anbefaler derfor, at man bruger lidt ekstra tid på at sikre sig, at ny velfærdsteknologi er ’plug and play’ og kan spille sammen med den teknologi, man har i forvejen. Det må nemlig ikke blive for besværligt.

- Det er så ærgerligt, at man er fyr og flamme for at komme i gang, og så spænder teknikken ben. Til gengæld vil jeg sige, at med de nye tablets, så er det lige til at gå til, siger hun.

Gode råd hvis I skal i gang med velfærdsteknologi

Vil I selv i gang med at bruge VR-briller eller en anden teknologi? Her får du et par gode råd om implementering fra Parkvænget:

 • Sørg for, at ledelsen bakker op, og der er afsat tid og ressourcer. Det er både dyrt og tidskrævende at starte noget nyt og lære den nye teknologi at kende.
 • Arbejd med ejerskab, så der er mere end en person, der interesserer sig for teknologien og kan bruge den.
 • Tilbyd faglig sparring. Fx tilbyder Katrine Hulgaard hjælp til at udvælge relevante VR-sekvenser til forskellige udfordringer og sparring til, hvordan sessionerne med beboerne kan gribes an.
 • Skab situationer, hvor medarbejderne kan få teknologien i hænderne. Så føles den ikke så fremmed, og de bliver fortrolige med teknikken.
 • Hav teknologien stående fremme, så den er lige til at bruge.
 • Der skal ikke gå for lang tid fra, man køber teknologien, til man kan gå i gang med at bruge den. Man skal helst i gang, når motivationen er der.
 • Støt ekstra op om arbejdet i starten, så der bliver nogle succesoplevelser. Det inspirerer andre til at prøve kræfter med den nye teknologi.
 • Sikr jer, at teknikken er nem at bruge og passer til den teknologi, I har i forvejen, så I ikke går i stå på grund af tekniske udfordringer.
Billedtekst

Ergoterapeut Katrine Hulgaard og beboer Brian Kofoed viser, hvordan VR-brillerne fungerer.

"Det skal passe til vores faglighed"
Gitte Jensen leder

Gitte Jensen er udviklingsleder på Parkvænget. Hun mener ikke, man skal gå i gang med at indføre ny teknologi, med mindre man er klar til afsætte ressourcer:

Vi er selv gået all-in og har købt fem par VR-briller, så hver enhed på bostedet har en, de bare kan bruge. Og så har det været guld værd at have Katrine som gennemgående person, der kan hjælpe med både teknologi og faglig sparring. 

Det er meget vigtigt, at teknologien understøtter det faglige grundlag, vi står på i forvejen. Her passer VR-brillerne fx fint ind i vores fokus på mindfulness og naturterapi.

Om Parkvænget

Parkvænget i Glostrup er et socialpsykiatrisk bosted for psykisk syge voksne. Målgruppen er borgere med forandret virkelighedsopfattelse (skizofreni), angst og depression. Der er 70 ansatte og 58 beboere.

5 medarbejdere fra Parkvænget har deltaget i Fremfærd Særlige Behovs læringsforløb om implementering af velfærdsteknologi.
Læs mere om læringsforløbene

Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Velfærdsteknologi på bosteder