prøvehandlinger skilt

Sådan arbejder I med at sætte borgerens drømme i centrum

Hvordan kan I selv arbejde med at sætte borgerens drømme i centrum? Her får du spørgsmål, der hjælper jer til at komme godt i gang, finde frem til borgerens drømme, og en række forslag til, hvordan I sætter prøvehandlinger i gang og holder styr på, hvad der virker.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019

Alle mennesker har drømme og ønsker. Mennesker med udviklingshæmning skal ofte have hjælp til at finde frem til, hvad der gør dem glade, lykkelige, positive. Nogle gange formår borgeren ikke at sætte ord på. Andre gange har borgeren en forestilling om en drøm, som handlede om noget andet. Det er her, din faglighed kommer ind i billedet: til at hjælpe borgeren med at finde vej til drømmen og være facilitator i borgerens liv.

Se reflektionsspørgsmål til at komme i gang med arbejdet
Køb publikation med yderligere inspiration fra Tænk Anderledes

Når I udforsker borgerens drømme, skal I give jer selv lov til at eksperimentere. I har sikkert en masse antagelser om, hvad der vil ske, hvis I sætter det ene eller det andet i værk. Det vil lønne sig at være systematiske i jeres prøvehandlinger.

Det kræver, at I stiller jer selv nogle spørgsmål. Bliv inspireret her: Systematik i prøvehandlinger

Du kan også finde inspiration i PDSA-metoden til afprøvning af ny praksis

At fortælle kollegerne om prøvehandlinger tjener (mindst) tre formål:

  1. Vidensdeling, så alle omkring borgerne er informerede og kan arbejde videre med borgerens drøm.
  2. At lære af det, der ikke gik, som man forventede. Rent fagligt er det vigtig viden om borgeren. Det er med til at skabe en kultur, hvor man lærer af alle erfaringer, også hvor vejen ikke er lige, men snørklet og fuld af bump.
  3. En kultur, hvor man fortæller om bumpene på vejen, er også en transparent kultur, hvor ledelsen bakker op om dem, der har mod til at vove sig ud, hvor isen er lidt usikker.
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.