Medarbejder i ældreplejen

Kommuner søges: Forebyggelse af sygefravær inden for ældreområdet

Del jeres erfaringer med at gennemføre og forankre sygefraværsindsatser, der har gjort en konkret forskel i dagligdagen.

Af Pernille Søndergaard 29/08/2023

Sygefraværet inden for det kommunale ældreområde er højt, og særligt blandt social- og sundhedsmedarbejdere er sygefraværet gået den gale vej de seneste år sammenlignet med øvrige faggrupper.

Det høje sygefravær belaster ikke kun kommunernes økonomi. Det går også ud over medarbejdernes trivsel og kvaliteten i kerneopgaven.

KL og FOA har derfor igangsat et projekt, der sammen med en forsker skal undersøge, hvordan man i praksis kan gennemføre og forankre vellykkede sygefraværs- og fastholdelsesindsatser inden for ældreområdet.

Det skal bl.a. ske gennem interviews med nøglepersoner i kommuner, der har opnået mærkbare effekter af lokale sygefraværsindsatser.

Del jeres erfaringer, og bidrag til ny viden

Projektet efterlyser derfor kommuner, som har lyst til at dele erfaringer fra en indsats med at forebygge sygefravær og/eller fastholde sygemeldte medarbejdere. Indsatsen skal helst have varet et stykke tid og skabt konkrete resultater i dagligdagen.

Tanken er, at jeres erfaringer kan bidrage til nye perspektiver og opdateret viden om, hvilke tiltag og metoder der bedst fremmer forebyggelse af sygefravær, fastholdelse af sygeramte og forankring af sygefraværsindsatsen i arbejdspladskulturen.

Sådan deler I jeres erfaringer

Ann-Kristina Løkke Møller, som forsker i arbejdsmiljø og sygefravær på Institut for Ledelse, Aarhus Universitet, gennemfører interview med 6-7 relevante nøglepersoner fra hver kommune; medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere.

I interviewene vil der bl.a. være fokus på:

  • Hvilke forhold, der fremmer eller hæmmer sygefravær og forebyggelse blandt medarbejderne.
  • Hvordan samspillet mellem ledelse og medarbejdere kan have indflydelse på arbejdsmiljø, sygefravær m.m.

Interviewene er af en times varighed og foregår hos jer, og det vil give hele jeres organisation et godt blik ind i, hvad der skal til for at lykkes med at implementere nye tiltag.

- Det kan tit være svært at undersøge sine egne indsatser. Så på den måde kan det være godt at få nogen udefra til at kigge på det, så man får en form for undersøgelse af sin egen organisation og dermed bliver klogere på de indsatser, man sætter i søen, siger forskeren.

Det får I ud af at deltage

  • Få formidlet jeres erfaringer med sygefraværs- og fastholdelsesindsatser til inspiration for andre kommuner.
  • Få et blik udefra, der kan inspirere jer i jeres videre indsats.
  • INVITATION  til projektafslutning med mulighed for at udveksle erfaringer med andre ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og medarbejdere fra det kommunale ældreområde.
Vil I høre mere eller deltage i projektet med jeres erfaringer?

Hvis I er interesserede i at dele jeres erfaringer, så kontakt Nanna Vinkel, KL, navi@kl.dk, tlf.: 3370 3725  eller Anette Hindsberg, FOA, anhi@foa.dk, tlf.: 4697 2408.

Derefter bliver der aftalt et indledende telefonmøde med forsker Ann-Kristina Løkke Møller.

På mødet afklarer I, hvad det kunne være relevant for hende at se nærmere på, fx beskrivelser af jeres indsats, forskellige sygefraværstal eller arbejdsmiljøplan mv., inden hun gennemfører interviewene ude hos jer.

Kort om Ann-Kristina Løkke Møller

Lektor Ann-Kristina Løkke, ph.d, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, har i mange år forsket i bl.a. sygefravær, trivsel, arbejdsmiljø, stress og ledelse i den offentlige sektor.

Ann-Kristina har bl.a. været med til at skrive bøgerne En Kur mod Sygefravær og Fra sygt til sundt fravær – en håndbog til nedbringelse af sygefravær.

Forebyggelse af sygefravær