Medarbejder inden for ældreområdet

Om projekt "Forebyggelse af sygefravær"

Hvad er det for forebyggelses- og fastholdelsesindsatser inden for ældreområdet, der skaber mærkbare resultater i praksis?

Af Pernille Søndergaard 29/11/2023

Sygefraværet inden for det kommunale ældreområde er højt, og særligt blandt social- og sundhedsmedarbejdere er sygefraværet gået den gale vej de seneste år sammenlignet med øvrige faggrupper.

Det høje sygefravær belaster ikke kun kommunernes økonomi. Det går også ud over medarbejdernes trivsel og kvaliteten i kerneopgaven.

Hvad virker?

KL og FOA har derfor sammen med en forsker igangsat et projekt, der skal undersøge, hvordan man i praksis kan gennemføre og forankre vellykkede sygefraværs- og fastholdelsesindsatser inden for ældreområdet. Sagt med andre ord, hvad er det, der virker og skaber resultater?

Ballerup, Rudersdal og Høje Taastrup kommuner deltager i projektet med erfaringer fra en konkret sygefraværsindsats

Lektor og ph.d. Ann-Kristina Løkke Møller interviewer medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere fra hver kommune om, hvilke forhold der fremmer og hæmmer sygefravær, forebyggelse og fastholdelse.

Projektet afsluttes med en skriftlig rapport, hvor resultaterne for de enkelte kommuner og de tværgående læringer formidles.

Formålet er at inspirere andre kommuner og arbejdspladser med, hvilke initiativer der er med til at forebygge og fastholde sygemeldte.

Kort om Ann-Kristina Løkke Møller

Lektor Ann-Kristina Løkke, ph.d, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, har i mange år forsket i bl.a. sygefravær, trivsel, arbejdsmiljø, stress og ledelse i den offentlige sektor.

Ann-Kristina har bl.a. været med til at skrive bøgerne En Kur mod Sygefravær og Fra sygt til sundt fravær – en håndbog til nedbringelse af sygefravær.

Forebyggelse af sygefravær