Leder: For os i institutionerne er det udgiftsneutralt at opkvalificere medarbejdere

Bedre til ord, tal og IT er til medarbejdere ansat på en FOA- eller 3F-overenskomst. Hør leder fortælle om, hvordan man via Kompetencefonden kan opkvalificere medarbejdere, uden at det koster ekstra.

Af Irene Aya Schou 18/12/2020
3F,
FOA,
KL

Bedre til ord, tal og IT giver tilskud til vikardækning eller lønrefusion, når medarbejdere på 3F eller FOA overenskomst deltager i forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning.

I denne video fortæller områdeleder Henriette Flændsdal fra Høje-Taastrup Kommune om, hvordan Ord, tal og IT har betydet opkvalificering af medarbejdere bl.a. pædagogmedhjælpere.

Og fællestillidsrepræsentant Heidi Hansen fra Høje-Taastrup Kommune fortæller i videoen om samarbejdet mellem kommune, ledere, fællestillidsrepræsentant og udbydere, og om hvordan medarbejdere, som har været igennem fx et ordblindekursus, hviler mere i sig selv som menneske, fordi de ikke længere skal bruge ressourcer på at skjule deres ordblindhed. 

Flere end 500.000 voksne danskere har svært ved at læse og skrive, og på FOA’s og 3F’s område lyder vurderingen, at det gælder cirka halvdelen af de ansatte.

KL, FOA og 3F understøtter økonomisk de arbejdspladser, der er tilmeldt indsatsen Bedre til ord, tal og it. Tilskuddet skal bruges til lønrefusion eller vikardækning. Afklaring og undervisning er gratis.

LÆS MERE om Ord, tal og IT.

Kort om "Bedre til ord, tal og IT"

Projektet 'Bedre til ord, tal og IT' henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne.

Projektet går ud på at afklare medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT og tilbyde kurser med vikardækning til de medarbejdere, der ønsker at tage imod tilbuddet. 

KL, FOA og 3F står bag projektet, og man søger om midler gennem Den Kommunale Kompetencefond. Siden januar 2018 har det muligt for samtlige 98 kommuner at søge penge til projektet

Se mere på fondens hjemmeside