Håndbog til seniorindsatser til MED-systemet

Håndbog til seniorindsatsen

Få gode råd til organisering og forankring af arbejdet med en seniorindsats i jeres kommune.

Af Bettine Romme Andersen 01/09/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Skal det lykkes at give flere seniorer lyst og mulighed for at blive længere i arbejde, kan der være behov for en systemisk indsats for at rykke på både kulturen og vanerne på arbejdspladsen/i organisationen.

Derfor har Seniorpartnerskabet udarbejdet denne håndbog, der kan støtte jeres indsats.

Værktøjet henvender sig til Hovedudvalget og - alt efter jeres organisering - andre MED-udvalg.

Første del af håndbogen er til Hovedudvalget og anden del til den nedsatte arbejdsgruppe, udvalgte MED-udvalg eller lignende.

Hver kommune har sin egen struktur og egen situation med hensyn til særlige muligheder og udfordringer på seniorområdet. Vi anbefaler jer derfor at tilpasse vejledningerne i håndbogen, hvor det giver mening for jer.

God arbejdslyst!

Håndbog til seniorindsatsen
Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet