alle stress materialer til download

Få værktøjer til at arbejde med stress-forebyggelse og arbejdsfællesskaber

Materialet er udviklet af forsker Pernille Steen Pedersen og gør det muligt at arbejde med stressforebyggelse som arbejdsplads. Det består af tre værktøjer, og materialet kan både downloades til print og tryk.

Af Irene Aya Schou 26/02/2020
Fremfærd

Pernille Steen Pedersen, forsker og post.doc på CBS, har på baggrund af sin forskning og interviews med kommunale ledere og medarbejdere udviklet en række materialer og forebyggelsesværktøjer, der skal hjælpe til at sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen.

Materialet består af tre hæfter, dialogkort og spilleplade

  1. Det fælles sprog
  2. Øvelser
  3. Dialogkort og spilleplade samt vejledning

Alle materialer kan hentes enten til almindelig print eller til tryk.

Værktøj 1: Det fælles sprog 

"Det fælles sprog" består af ny viden om, hvordan stress og skam hænger sammen baseret på Pernille Steen Pedersens forskning og illustreret ved en række konkrete eksempler.

Værktøj 2: Øvelser

 "Øvelser" består af refleksionsøvelser og måder, hvorpå man kan bringe den nye viden i spil bl.a. i MUS-samtalen. Værktøjet kan også bruges som inspiration til, hvordan leder sammen med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant kan arbejde forebyggende i forhold til stress-sygemeldinger. 

Værktøj 3: dialogkort, spilleplade og vejledning

"Dialogkort" består af en række dialogkort samt en spilleplade. Samtidig er der udviklet en guide i form af et hæfte, der trin for trin beskriver, hvordan man kan bruge dialogkortene i hverdagen. 

 

Se filmen: Sådan bruger du materialerne

 

Se filmen: Et nyt perspektiv på stress og skam

 

Lyt til podcast: Nyt syn på stress og skam
Denne side er til dig .......

der til daglig arbejder som kommunal medarbejder og som ønsker værktøjer til at styrke arbejdsfællesskabet og forebygge stress-sygemeldinger.

Måske er du tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant og ønsker input til, hvordan du sammen med din leder kan arbejde med stressforebyggelse i almindelige hverdagssituationer.

Denne side er også til dig, der som kommunal leder ønsker inspiration til, hvordan du kan få et nyt perspektiv på stress og adgang til forskningsbaserede dialogværktøjer, der understøtter dialogen mellem kolleger og mellem leder og medarbejder.

Eller til dig, der som HR-konsulent eller arbejdsmiljøansvarlig i en faglig organisation søger værktøjer, der kan fremme en anerkendende dialog og flytte tilgangen til stress fra det individuelle til organisations-, ledelses- og arbejdspladsniveau.

Tema om stress