Uklare og modstridende krav i arbejdet

Modstridende krav i arbejdet – hvad kan I selv gøre?

Find vejen til større indflydelse i arbejdslivet med nyt redskab fra BFA.

Af Sine Molbæk-Steensig 18/04/2024

- Jeg arbejder på et hjem for demensramte borgere. Vi oplever, at mange pårørende efterspørger, at vi lukker og låser dørene, så vores borgere ikke kan forvilde sig bort og fx ende ude på motorvejen. Men der er jo en lovgivning, som siger, at alle har selvbestemmelsesret. Det betyder, at de skal have lov at gå, også selvom vi ikke har ressourcerne til at følge med dem.

Citatet er et eksempel på et modstridende krav, man kan støde på i sit arbejdsliv, og det stammer fra en deltager på en workshop på BFA-konferencen Godt psykisk arbejdsmiljø.

Her sætter BFA-konsulenterne Mille Trøst Simonsen og Sabine Brix Mølgaard fokus på uklare og modstridende krav i arbejdslivet – men også på, hvilke muligheder vi selv har for at skaffe os indflydelse.

Uklare krav og modstridende krav

Uklare krav: Hvis medarbejderne er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, hvad der forventes af dem, eller hvornår de har udført deres arbejde godt nok.

Modstridende krav: Hvis det ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger inden for de rammer, der er for arbejdet.

Kilde: Arbejdstilsynet

Kan presse det psykiske arbejdsmiljø

Både uklare krav og modstridende krav i arbejdet kan få alvorlige konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø og føre til en følelse af magtesløshed, frustration og stress, konflikter, sygefravær og fejl, fortæller Mille Trøst Simonsen og refererer til undersøgelsen ”Klarhed i arbejdet”, som er foretaget i regi af BFA.

Hun ridser forskellige eksempler op, som viser, hvordan modstridende krav kan spille ind i dagligdagen:

 - Det kan fx være svært at indfri borgernes forventninger med de ressourcer, der nu engang er til stede. Det kan også være, man skal arbejde meget hurtigt men samtidig forventes at levere den samme gode kvalitet. Et andet eksempel kan være forskellig lovgivning, som stiller forskellige og nogle gange modstridende krav til jer.

Indflydelsescirklen danner overblik

På baggrund af undersøgelsen ”Klarhed i arbejdet” har BFA udviklet forskellige måder at arbejde med problematikken på - bl.a. et dialogredskab, der hedder indflydelsescirklen, og det skal workshop-deltagerne nu prøve af.

Derfor bliver alle deltagere nu delt op i grupper og starter med at skrive tre konkrete eksempler på uklare eller modstridende krav i arbejdet ned på post-its. Herefter placeres post-its på et stort udprint af indflydelsescirklen, alt efter om de passer ind i cirklen for kontrol, indflydelse eller udenfor indflydelse.

  • Kontrol-cirklen dækker over forhold, som man på arbejdspladsen selv kan handle direkte på inden for eget råderum.
  • Indflydelses-cirklen dækker over forhold, som man ikke styrer selv, men som man måske kan påvirke, hvis man involverer de rette aktører i eller uden for organisationen.
  • Uden for indflydelses-cirklen dækker over forhold, som er givne rammer eller vilkår i arbejdet, som der ikke er mulighed for at ændre eller påvirke. 

Når post-its med krav er blevet placeret, forklarer deltagerne, hvorfor de har placeret dem, som de har og sammen diskuterer gruppen, hvad der skal til for at komme tættere på midten af indflydelsescirklen.

- Tænk over, hvem kan vi snakke med, hvem kan vi inddrage? Hvad kan vi bringe i spil, og hvad kunne vi foreslå til hinanden? siger Sabine Brix Mølgaard fra BFA.

Hurtigt summer workshoppen af livlig snak, og gule post-its bliver hængt på plakaterne.

Eksempler på deltagernes uklare og modstridende krav

"Vi skal levere en ydelse, men borgeren ønsker ikke hjælp"

"Forældre har høje forventninger om serviceniveau på Aula, men der er ikke nok tid" 

"Krav fra socialtilsyn i modstrid med krav fra styrelsen for patientsikkerhed"

"Ubalancer mellem krav og opgaver"

"Vi må ikke længere udføre praktiske opgaver, men borger har behov"

"Pårørendes forventninger stemmer ikke overens med den pædagogiske indsats og de muligheder, vi har" 

"Forventninger til at opgaver, som ikke er akutte, alligevel bliver løst her og nu"

Brug krudtet rigtigt

Efterfølgende giver flere deltagere udtryk for, at indflydelsescirklen er et værktøj, de godt kan forestille sig at bruge på egen arbejdsplads. 

- Jeg kan se et perspektiv i at bruge værktøjet til at få blik for, at vi bruger krudtet rigtigt. Vi kan have en tendens til at bruge meget tid og mange kræfter på at diskutere noget, der alligevel er udenfor vores indflydelse. Jeg tror, at indflydelsescirklen kan hjælpe os med at bruge kræfterne på det rigtige, siger Line F. Baadsgaard fra Danmarks Lærerforening, der er deltager i dagens workshop.

Helene Kousholt Bertelsen fra UCV Voksenstøtte i Ribe kan også se værdien i værktøjet:

- Jeg tror, det kan bruges til at sætte gang i nogle andre snakke end dem, vi plejer at have. Det kunne fx være en god måde at starte en proces på siger hun.

Vil du også have værktøjet?

Oplever I også nogle gange uklare krav eller modstridende krav på din arbejdsplads, og kunne I godt tænke jer at blive bedre til at håndtere dem?

Så kan I blive klogere på fænomenet og prøve værktøjerne i det gratis materiale fra BFA, som består af i alt to publikationer. 

  • Klare forventninger: Et inspirations- og videnshæfte, der udforsker årsagerne bag uklare og modstridende krav på arbejdspladsen og ser på løsninger på problematikken. Der er konkrete anbefalinger til, hvordan medarbejdere og ledere kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø gennem dialog, planlægning og støtte.
     
  • Forstå og forebyg uklare og modstridende krav: Et hæfte, der indeholder et praktisk dialogredskab, der hjælper jer med at facilitere en proces, der identificerer, diskuterer og skaber handling på belastende, uklare og modstridende krav.
Hent redskaberne hos BFA