SPARK netværk

LUKKET FOR TILMELDING: Kom med i SPARKs nye netværk om psykologisk tryghed

Bliv en del af et fortroligt læringsrum om at skabe psykologisk tryghed. Netværket faciliteres af SPARKs erfarne konsulenter og er gratis.

Af Sine Molbæk-Steensig 13/05/2024

Arbejder I med komplekse arbejdsopgaver, hvor løsningerne skal findes i samarbejdet på arbejdspladsen, og hvor der er behov for, at I deler faglig viden og kan diskutere jeres tvivl og usikkerheder for at kunne løse jeres opgaver bedst muligt?

Så er det nu, I skal tilmelde jer SPARKs nye netværk om psykologisk tryghed. Det er gratis for kommunale arbejdspladser at deltage, og der vil være hold i både Aarhus og Odense med start i september.

Hvad er SPARK netværk?

SPARK netværk er et forum for dialog og videndeling for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter og tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og praksis.

SPARK vil præsentere jer for værktøjer og dialogformer, som I kan bruge på jeres egne arbejdspladser, når I arbejder med psykologisk tryghed. I vil få inspiration til forskellige veje, I kan gå, i forhold til håndtering af det psykiske arbejdsmiljø og tage de første skridt til at skabe lærende arbejdsfællesskaber.

Netværket mødes tre gange henover efteråret 2024, og det er jeres egne erfaringer og viden, der sættes i spil på netværksmøderne.

Det får I

 • Et trygt læringsrum, faciliteret af SPARKs erfarne konsulenter.
  Her kan I dele udfordringer og succeser med hinanden til fælles læring og sparre med hinanden om konkrete problemstillinger fra egen praksis med input fra SPARK
 • Mulighed for at trække på hinandens viden og praksiserfaring, kopiere, justere og afprøve hinandens og SPARKs forslag til metoder 
 • Et fortroligt rum hvor I kan eksperimentere, udvikle og sætte gang i små prøvehandlinger 
 • Mulighed for at styrke jeres samarbejde i TRIO/MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppen 
 • Mulighed for at gå i dybden med problemstillinger om psykologisk tryghed
 • Mulighed for at omsætte retningslinjer på den enkelte arbejdsplads til konkrete hverdagshandlinger

Hvem kan være med?

Netværket er rettet mod alle brancher indenfor det kommunale område. I skal tilmelde jer som TRIO / MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe. Det vil sige, at der fra hver arbejdsplads skal være repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Der må max deltage seks personer fra en arbejdsplads.

I hvert netværk er der plads til ca. 45 deltagere (dvs. omkring 12-14 grupper).

Tilmeld jer (NB lukket for tilmelding)

Lyder SPARK-netværk som noget for jer?
Ansøg via dette link

Ansøgningsfristen er 18. juni 2024.

I slutningen af juni bliver i kontaktet for en kort samtale med forventningsafstemning i forhold til jeres deltagelse.

Alt det praktiske om SPARK netværk
 • Der er to netværksforløb: et i Aarhus og et i Odense 
 • Det er gratis. I betaler selv transport, arbejdstid m.m.
 • Der er tre møder á fire timers varighed kl. 10.00- 14.00

Datoerne er:

Aarhus 

 • 10. september 2024, 3F, Rymarken 4, 8210 Aarhus V
 •  8. oktober 2024, 3F, Rymarken 4, 8210 Aarhus V
 • 19. november 2024, 3F, Rymarken 4, 8210 Aarhus V

Odense

 • 11. september 2024, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C
 •  9. oktober 2024, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C
 • 20. november 2024, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C

I skal tilmelde jer som gruppe, fx som MED-udvalg (dog max 6  personer fra en arbejdsplads) TRIO eller arbejdsmiljøgruppe. I skal tilmelde jer med både repræsentanter fra ledelsen og tillidsvalgte.

 • Alle fra gruppen skal så vidt muligt deltage hver gang
 • Der vil være en let forplejning
 • Deadline for ansøgning: 18. juni 2024

Har du spørgsmål til netværk? Skriv til info@sparkweb.dk

​​​​​​​Psykologisk tryghed er afgørende

Hverdagen på mange kommunale arbejdspladser er ofte præget af arbejdsopgaver, der kræver et godt samarbejde for at kunne skabe de bedst mulige løsninger sammen med borgerne. En stigende grad af kompleksitet i vores arbejdsopgaver kan gøre os usikre på, om vi gør det rigtige, ligesom der kan opstå situationer, hvor de løsninger vi vælger, ikke går, som vi havde håbet på.

Hvis vi oplever at blive mødt med mistillid, blive nedgjort eller ikke blive lyttet til, så er der en risiko for, at vi bliver mentalt slidte over tid, og det psykiske arbejdsmiljø kommer under pres.

Her er psykologisk tryghed afgørende. Det er essentielt, at vi trygt kan dele vores faglige tvivl og spørgsmål, at vi oplever, at det er okay at begå en fejl eller løbe en risiko for derefter at lære af dem. At vi kan have dialoger, hvor alle kommer til orde og bliver hørt.

Derfor tilbyder SPARK nu netværksforløb med fokus på, hvordan I som TRIO, MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe kan arbejde med psykologisk tryghed i jeres praksis.

Hvad er psykologisk tryghed og hvorfor er det vigtigt?

Professor Amy Edmonson definerer psykologisk tryghed sådan:

"Psykologisk tryghed er troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget, for at komme med idéer, spørgsmål eller fejl. Psykologisk tryghed er fundamental for at kunne indgå i teams og lære."

SPARK har fokus på at fremme læring på arbejdspladserne og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan TRIO/MED-udvalg kan understøtte, at der skabes gode betingelser for, at alle kan være en del af et lærende og trygt arbejdsfællesskab, så hverdagens arbejdsopgaver kan løses bedst muligt. 

Netværkets fokus er på at arbejde med:

 • Åbenhed i arbejdsfællesskabet om faglige tvivl og spørgsmål
 • Trygge dialoger hvor alle har en stemme
 • Hvordan vi kan tale sammen og reagere, når arbejdsopgaverne ikke falder ud på en måde, som vi håbede på
 • Involverende processer

Gå til tilmelding 

SPARK og psykologisk tryghed

Når SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – støtter arbejdspladser i at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så spiller graden af psykologisk tryghed en væsentlig rolle for, om det kan lykkes. Det gælder både internt i TRIO/MED og på hele arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed er nemlig fundamentet for det gode psykiske arbejdsmiljø, dialogen og samarbejdet på arbejdspladsen, og derfor er der flere af SPARKs metoder og greb, der på forskellig vis højner graden af psykologisk tryghed. SPARK arbejder for at skabe en platform, der får forskellige perspektiver og stemmer i spil, fordi det understøtter mere ejerskab, mening, bedre processer og handlinger i praksis.

SPARK menu