FOA-debat

Forstå de unge: Hvordan bliver de del af arbejdsfællesskabet?

- Vi er nødt til at gøre noget andet, end det vi gør nu, hvis vi skal tiltrække unge til sundhedsfaget, lød det i debat på Folkemødet.

Af Irene Aya Schou 17/06/2024
Fremfærd

Vi mangler unge medarbejdere, især i sundheds- og omsorgsfagene. Mange ledere oplever, at de unge tænker og handler anderledes. Så hvordan formår vi at tiltrække de unge generationer til uddannelser og arbejdspladser?

Det var udgangspunktet for en debat om arbejdskultur og ledelse af unge på Folkemødet.

Fede opgaver fra start

Moderator Mia Nyborg Jørgensen, der betegner sig selv som en "ungenørd" og tilhører generation Y, lagde ud med at spørge panelet, hvorfor temaet er vigtigt set fra deres perspektiv.

- Hvad er det, I ser derude? spurgte Mia Nyborg Jørgensen, der er specialkonsulent i Kommunernes Udviklingscenter Komponent og har særligt fokus på ledelse af unge og de forskellige generationer på arbejdspladsen.

Kurt Rudolph Vandborg, der er uddannet social- og sundhedsassistent og repræsenterer FOA Ungdoms Fællesråd, forklarede, at de unge ønsker at blive set på en anden måde end de ældre generationer.

- Vi har andre forventninger til, hvordan vi kan bruge vores leder, og vi er en generation, der vil have de fede opgaver efter vores kvalifikationer og ikke fordi, vi har været på arbejdspladsen i 10 år, forklarede Kurt Rudolph Vandborg, der var én af to unge i debatten, der foregik i FOA-teltet.

Unge vil inddrages og lyttes til

Den anden unge i panelet, Trine Løvenskjold, forperson for SLS (Sygeplejestuderendes Landssammenslutning), sagde, at hun godt kan genkende billedet.

- Nogle unge og deres ledere oplever et generationsclash, men der er også mange steder, hvor vi unge minder mere om lederne, end lederne lige går og tror. Som unge ønsker vi at blive inddraget, og vi ønsker at blive lyttet til for at føle os inddraget, sagde hun.

Langtidsholdbare arbejdspladser

I panelet var også ældreminister Mette Kierkgaard og sektorformand i FOA, Tanja Nielsen. For FOA er det afgørende at få skabt en arbejdsplads, der er langtidsholdbar for den enkelte.

- Hvor der er plads til forandring for den enkelte, og hvor der er plads til at kunne tage imod de unge mennesker, når de kommer ud på arbejdsmarkedet for allerførste gang, sagde Tanja Nielsen fra FOA.

Boomer-Barometret

Efter en kort indledning, gik moderatoren videre til at præsentere det såkaldte "Boomer-Barometer", der med en skala fra 1 til 10 udgør en slags 'holdnings-lineal'.

Ideen med barometret er, at paneldeltagerne placerer sig på linealen efter, hvor enige og uenige de er i et udsagn.

Mia Nyborg Jørgensen lagde ud med at spørge deltagerne, hvor de placerede sig i forhold til udsagnet: ”Jeg synes, at man skal gøre sig fortjent til at få spændende opgaver fx ved at have været på arbejdspladsen længe?”

Opgaver skal være udviklende

De syv paneldeltagere tog opstilling på barometret. De fleste stillede sig på 1-2, hvor 10 betyder "helt enig" og 1 er "helt uenig".

Hvorfor er du uenig i, at man skal gøre sig fortjent til spændende opgaver? spurgte moderatoren ældre og sundhedschef i Køge Camilla Meyer. Køge er én ud af 10 kommuner, der deltager Fremfærd-projekt og unge og ledelse.  

- Det er vigtigt, at man får en mangfoldighed af opgaver for at kunne udvikle sig. Som leder skal jeg sørge for, at alle opgaver opleves spændende og udviklende, svarede hun.

Sygemelding ved hjertesorg deler vandene

Deltagerne blev også bedt om at forhold sig udsagnet: ”Det er ok at melde mig syg, hvis jeg har hjertesorg.”

Her stillede deltagerne sig i begge ender af barometret. Nogle stod i enden ”helt enig” ud fra den betragtning, at man er nødt til at drage omsorg for sig selv, før man kan drage omsorg for andre.

Mens sektorformand Tanja Nielsen og fagpolitisk ordfører i FOA Joan Lindskov stillede sig på 2 og dermed signalerede, at det er vigtigt at møde på arbejde trods hjertesorg.   

- Jeg håber, at fællesskabet på arbejdspladsen kan løfte én, hvis man kommer med hjertesorg. At man kan gå til sin leder og sige: ’Jeg har det svært i dag’, og at man sammen med lederen kan finde ud af, at man måske ikke skal gå ud til borgerne den dag, men at man kan noget andet, sagde hun.

Se et klip fra Boomber-Barometeret:

Generationsmøder skaber forståelse

Ældreminister Mette Kierkgaard mener, at debatter som dette giver en større forståelse mellem generationer.

- Vi kommer til at mangle rigtig mange inden for ældreområdet. Derfor er det vigtigt, at vi får indsigt og forståelse på tværs af generationer, og som tidligere leder på en række kommunale arbejdspladser kan jeg se, hvad det gør ved en medarbejdergruppe at have et mix af aldersgrupper, sagde hun.

Forventningsafstemning er afgørende

For de to unge repræsentanter i panelet var det vigtigt at slå fast, at de unge gerne vil fællesskabet men på andre præcisser end de ældre generationer.

- Det handler om medbestemmelse, fleksibilitet og forventningsafstemning. Som unge forstår vi godt, at ledere kan have vildt travlt og ikke har tid til en feedbacksamtale lige nu og her. Men hvis lederen kan sige: 'I overmorgen har jeg tid klokken 10', så føler vi os prioriteret, sagde Trine Løvenskjold, forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

"Vi gjorde hvad der blev sagt"

Der blev lyttet intenst blandt de øvrige deltagere. I FOA-lejren har de noteret sig, at de unge vil have fleksibilitet og indflydelse fra dag ét.

- Vi skal ændre vores tilgang til de unge. Vi skal tilbyde dem et fleksibelt arbejdsliv, og vi skal anerkende, at de ikke gør, som vi gjorde, da vi startede i branchen og klappede hælene sammen og gjorde, hvad der blev sagt, sagde sektorformand Tanja Nielsen.

Alle har brug for anerkendelse

Også i Køge Kommune har man taget de unges tilgang til sig, selvom det kan være svært med et ledelsesspænd på 50-70 medarbejdere.

- I Køge Kommune har vi et ungepanel, og vi spørger de unge. De siger ubetinget, at de har brug for feedback, de har brug for en planlagt modtagelse fra dag ét og at blive set og hørt. Og det tror jeg ikke kun gælder for de unge. Vi har alle brug for at blive anerkendt, sagde ældre- og sundhedschef Camilla Meyer.

Debat: Arbejdskultur og ledelse af unge

Paneldeltagerne i debatten på Folkemødet den 14. juni 2024:

 • Mette Kierkgaard, ældreminister
   
 • Tanja Nielsen, sektorformand, FOA 
   
 • Joan Lindskov, fagpolitisk ordfører, FOA 
   
 • Camilla Meyer, ældre- og sundhedschef i Køge Kommune 
   
 • Trine Løvenskjold, forperson SLS (Sygeplejestuderendes Landssammenslutning)
   
 • Kurt Rudolph Vandborg, FOA Ungdoms Fællesskab
Kurt og Trine: Vi forvener at blive inddraget
Unge medarbejdere og arbejdskultur

Fremfærd Sundhed og Ældre-projektet vil afdække forventningerne til ledelse hos unge medarbejdere på ældreområdet og få indsigt i, hvordan man som leder fx på et plejehjem kan tilbyde en ledelsesstil og et arbejdsmiljø, der motiverer den unge medarbejder. 

Projektet har deltagelse af 10 kommuner og skal resultere i konkrete produkter som fx vejledninger, guides eller håndbøger til god ledelse af unge medarbejdere i ældreplejen.

Læs om projektet