Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger

Dette emne tager udgangspunkt i dilemmaer, der kan opstå, når borgerne ønsker hjælp på tværs af offentlige systemer og it-løsninger.

Af Bettine Romme Andersen 28/10/2023
Fremfærd

Medarbejdere i borgerservice og beskæftigelsesafdelinger med videre oplever af og til borgere, der ønsker hjælp til på tværs af offentlige systemer og forskellige it-løsninger.

Podcasten til dette emne indeholder en velkendt situation med en sygemeldt borger, der i en beskæftigelsesafdeling ønsker hjælp til en række offentlige selvbetjeningsløsninger. Og den hjælp handler ikke om borgerens beskæftigelse. Hvordan håndterer medarbejdere de dilemmaer, der kan opstå her. Både i bredden af den ønskede hjælp og i den tid det vil kræve at give den digitale hjælp.

Formålet er, at I tager en faglig drøftelse af, hvordan I bedst hjælper digitalt udsatte borgere – fx ældre, sygemeldte eller handicappede borgere – på tværs af forskellige offentlige it-løsninger. Hvad er god praksis, hvor går eventuelle grænser og hvordan giver vi den bedst mulige digitale hjælp og service inden for de rent praktiske rammer?

Sådan bruger I dialogmaterialet

Materialet bruges til dialog om de dilemmaer og spørgsmål, der dukker op, når I hjælper borgere, der ønsker digital støtte og vejledning med andre offentlige it-løsninger end dem, I arbejder med i jeres del af det offentlige.

Materialer om emnet - Viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger - består af:

 • Drejebog – til at gennemføre en faglig dialog om emnet
 • Praktiske råd - før I igangsætter dialogen
 • En podcast som inspiration – hør medarbejdere og ledere fra Aabenraa, Høje-Taastrup og Egedal Kommune drøfter dilemmaer om emnet
 • Juridisk baggrund om emnet

Med dialogmaterialet kan I drøfte de dilemmaer, I oplever, i forbindelse med hjælpe borgerne med viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger. Intentionen er også, at I finder frem til de måder og muligheder, der giver fagligt mening og understøtter god service til borgerne.

Hør podcasten her eller find den på din fortrukne podcast-app - Søg efter Viden på tværs i kommunerne. Episoden hedder Hjælp til digitalt udfordrede borgere - på tværs af offentlige systemer og it-løsninger.

Tag afsæt i emnet

Emnet kan indkredses i en række faglige spørgsmål:

 • Hvordan guider I bedst fx ældre, sygemeldte eller handicappede borgere på tværs af forskellige offentlige it-løsninger platforme. Hvad er god praksis?
 • Hvor går eventuelle grænser for hjælpen til andre offentlige it-løsninger, og hvordan giver I den bedst mulige digitale hjælp og service inden for de rent praktiske rammer?

Drejebog for dialog om hjælp på tværs af offentlige it-løsninger

Følg trinnene neden for, som en guide til dig, der faciliterer en dialog med kolleger.

God fornøjelse!

Forberedelse – før dialogen på arbejdspladsen:
 • Materialer: Skriveredskaber til alle, papir/papkort samt en tavle eller papirflip.
 • Sæt rummet: Sørg for at materialer er klar til deltagerne på bordet.
 • Teknik: Sørg for at podcasten om emnet er klar her fra hjemmesiden – husk at skrue op for lyden!
 • DELTAGERE: 4-20.
 • Tid: Ca. 60 minutter. Afhængigt af antal deltagere. Tider til hvert trin er cirkatider.
 • Planlæg at en af jer i rummet faciliterer mødet med dialog og sikrer klar rammesætning og afrunding på samtalerne. Få gerne hjælp fra kollega til at holde øje med tiden.
 • Læs den juridiske baggrund til emnet Viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger. Hav eventuelt det printet til deltagerne eller sendt ud på forhånd.
Trin 1 (15 min): Rammesæt emnet og dilemmaer
 • Introducér emnet: Viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger.
 • Hvorfor er det vigtig hos jer, og hvilke dilemmaer indeholder det at hjælpe digitalt udsatte borgere på tværs af offentlige systemer og it-løsninger hos jer?
 • Sig højt at I skal starte med at høre en podcast med Aabenraa, Høje-Taastrup og Egedal Kommuner, som handler om emnet og dilemmaer omkring emnet. Fortæl hvem der er med i podcasten, og at formålet er inspiration til jeres dialog.
 • Bed deltagerne om at notere, hvad de særligt hæfter sig ved som væsentligt i podcasten.
 • Hør podcast – den varer cirka 10 minutter. Husk god lyd!
 • Hav nysgerrige dialogspørgsmål klar til kollegerne, som du nævner før I lytter til podcasten – her er idéer til spørgsmål med inspiration fra budskaber i podcasten:
  • Hvad tænker I om overvejelserne om at skabe et overblik hos den enkelte borger – så borgeren kan komme ”videre i systemet”?
  • Hvad er inspirerende i podcasten mht. idéerne om kollegial faglig sparring i dagligdagen og ugentlig de-briefing/efter-samtale i teamet i relation til emnet?

Tip: Hør podcasten sammen eller bed deltagerne høre podcasten, før I mødes.

Trin 2 (8 min): Indsaml pointer
 • Når I har hørt podcasten, så bed deltagerne i makkerpar tale om 1-2 pointer fra de tre kommuner, som gjorde særlig indtryk eller som førte til en undring.
 • Tag en kort runde i fællesskab på pointer fra hvert makkerpar.
 • Under runden: Skriv pointer op i nøgleord eller korte sætninger på en tavle eller flip. Sig pointerne højt, mens du skriver dem op, så alle er med.
 • Opsummér ved kort at nævne mulige mønstre eller temaer i de fælles input.
 • Sig højt at nu har I sammen uddraget fælles pointer fra podcasten om emnet.

Tip: Er I over 12 deltagere, så ”pluk” 2-3 makkerpar ud og bed dem komme med pointer.

Spørg resten af gruppen om pointer, der ikke er nævnt, men også fortjener at komme med.

Trin 3 (12 min): Reflektér over egen praksis
 • Bed hvert makkerpar gå sammen med et andet makkerpar - eller bed deltagerne finde en ny makker, hvis I ikke er nok deltagere.
 • Nu skal grupperne reflektere over spørgsmål om emnet - Viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger - som skrives op på tavle eller flip:
  • Hvilke erfaringer har vi med at hjælpe borgerne med viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger? Del kort – gode eller mindre gode erfaringer med hinanden
  • Hvilke retningslinjer har vi i vores kommune til dette?
  • Hvilke dilemmaer oplever vi i dialogen med borgere og pårørende om digital hjælp og viden på tværs af offentlige systemer og it-løsninger?
Trin 4 (10 min): Find mulige handlingsrum
 • Bed deltagerne individuelt brainstorme 1 minut i tavshed på idéer til konkrete handlinger, der i fremtiden kan skabe endnu bedre praksis (ingen taler, de skriver idéer ned i stilhed så alle er inviteret ind i dialogen).
 • I grupper/makkerpar tager de en lynrunde og deler idéer i egen gruppe/eget makkerpar.
 • Hver gruppe/makkerpar udvælger 1-2 idéforslag, som de selv skriver op på en tavle eller flip.
Trin 5 (10 min): Saml op og beslut
 • Saml op ved at hver gruppe/makkerpar kort præsenterer deres forslag til at forbedre praksis om digital fuldmagt. Gør gerne plads til afklarende forståelsesspørgsmål, men undgå vurderinger og bedømmelser i runden 😊
 • Spørg om der er enighed om et konkret forslag, I vil prøve af i praksis – og hvorfor.
 • Aftal hvordan I vil afprøve forslaget, hvem der er ansvarlig/hvem deltager, og hvornår afprøvningen er gennemført, så I kan drøfte læringen sammen.
 • Aftal hvornår I vil følge op på afprøvningen af forslag til styrket digital hjælp og viden til borgerne på tværs af offentlige systemer og it-løsninger.

Tip: Hvis I har kort tid eller ikke kan blive enige via dialog, så bed deltagerne ”prik-afstemme demokratisk” ved at hver deltager tager en tusch og sætter 1 prik på det idéforslag på tavlen, de vurderer, vil skabe størst værdi. Forslaget med flest prik-stemmer er det, I arbejder videre med at afprøve. De øvrige forslag gemmer I til næste drøftelse.

Juridiske pointer til dialogmateriale om offentlige systemer
Hent dialogmateriale i pdf

Her kan du downloade en print-venlig version af dialogmaterialet om offentlige løsninger og selv igangsætte en samtale på din arbejdsplads.

 

Deltagere i podcast om digitale fuldmagter
 • Mark Korshøj Jensen, borgerservicechef i Gladsaxe Kommune og formand for Borgerservice Danmark
 • Mette Engesgaard, kontorleder i Aabenraa Kommunes Borgerservice
 • Anna De Boer, medarbejder i borgerservice og udviklingskonsulent i Egedal Kommune
 • Vært: Kasper Nizam, Social Digital – en del af Implement Consulting Group.
Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Projektet understøtter digital inklusion ved at øge medarbejdernes kompetencer og kendskab til borgernes digitale forudsætninger. Projektets materialer kan skabe grobund for bedre samarbejde omkring digitalt udfordrede borgere.

Det er Fremfærd Borger, der står bag, og projektet ledes af HK Kommunal og KL.

Hjælp til digitalt udfordrede borgere