Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Hjælp til digitalt udfordrede borgere - sæt dialogen i gang

Få hjælp til at starte og facilitere samtalen om de svære dilemmaer, som opstår i mødet med digitalt udfordrede borgere.

Af Bettine Romme Andersen 27/10/2023
Fremfærd

Her finder du et nyt dialogmateriale, der tager udgangspunkt i 6 emner om hjælp til digitalt udsatte borgere.

Emnerne har medarbejdere og ledere i borgerservice, ydelseskontorer og beskæftigelsesafdelinger peget på som vigtige i den digitale hjælp, de giver i mødet med borgerne.

Til hvert emne er der udviklet et hands on dialogmateriale, som du som leder eller frontmedarbejder kan sætte i spil på et seminar eller personalemøde i dit team eller afdeling.

Styrk samtalen i din kommune

Materialet er lige til at bruge og udarbejdet som trin-for-trin guides, der rammesætter en god dialog i jeres organisation.

Du kan bruge de korte film, podcast, juridisk baggrund og dialogmaterialet til at styrke samtalen om, hvordan I møder borgere med behov for rådgivning og vejledning til ”det digitale”, som de kan have svært ved.

Formålet er at styrke metoder, refleksioner og faglighed i den digitale hjælp, I giver til borgerne.

Du finder masser af tips og tricks til den gode facilitering af dialogen med dine kolleger, så I får en konstruktiv samtale.

Digital inklusion for alle

Baggrunden for udviklingen af materialerne er et ønske om at understøtte digital inklusion af borgere, der har det svært med det digitale.

I dag er borgernes behov for hjælp bredere end ”bare” Digital Post. Mange har brug for hjælp til alt fra offentlige selvbetjeningsløsninger og private apps til fx bank, bolig og fritidsliv. Men hvor langt kan den enkelte kommune og medarbejder strække sig med hjælpen?

Borgerne beder ofte også om hjælp til at åbne og indstille mobiler og tablets, og kommunernes frontmedarbejdere oplever i stigende grad nye spørgsmål og udfordringer i hjælpen til digitalt udfordrede borgere. Samtidig er borgernes forventninger til at få hjælp til det digitale steget.

Klædt på til dilemmaer

Dialogmaterialerne er udviklet i projektet ”Hjælp til digitalt udfordrede borgere”. Det er Fremfærd Borger, som står bag med HK Kommunal og KL som projektledere.

Tanken med projektet og materialet er netop at klæde medarbejderne og lokale ledere på, så de bliver endnu bedre til at klare de mange dilemmaer og gråzoner, de møder i deres hverdag i jobcentre, borgerservice og i ydelsesafdelinger.

- Vi håber, at dialogmaterialet kan komme ud og blive prøvet af i rigtig mange afdelinger og teams, så der kommer gang i de vigtige dialoger og samtaler om de svære dilemmaer, siger Annie Bekke Kjær projektleder fra KL.

Og for at medarbejderne kan prøve materialet af sammen med deres kolleger i de enkelte afdelinger, er der brug for tydelig ledelsesopbakning, understreger projektleder Lisbeth Barkholt Hansen fra HK Kommunal.

- Det er meget afgørende, at de medarbejdere, som skal facilitere sådan en dialog med deres kolleger, har tydelig opbakning fra ledelsen, så de får de bedste forudsætninger for at skabe et godt og trygt rum til samtalerne, siger hun.

Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Projektet understøtter digital inklusion ved at øge medarbejdernes kompetencer og kendskab til borgernes digitale forudsætninger. Projektets materialer kan skabe grobund for bedre samarbejde omkring digitalt udfordrede borgere.

Det er Fremfærd Borger, der står bag, og projektet ledes af HK Kommunal og KL.

Hjælp til digitalt udfordrede borgere