Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Til dig som leder: Støt medarbejderne i brugen af dialogmaterialet

Som leder er det vigtigt, at du bakker op om brugen af dialogmaterialet og støtter medarbejderne i arbejdet med at forbedre praksis.

Af Bettine Romme Andersen 31/10/2023
Fremfærd

Som leder har du en særlig rolle og ansvar for at skabe rum for fælles dialog, så de medarbejdere, som skal stå for faciliteringen af dialogmaterialet, føler sig trygge og oplever, at de får den rette opbakning til opgaven.

Derfor har projektet udviklet et ledelseskatalog til inspiration til dig som kommunal leder.

Kataloget beskriver, hvordan du som leder kan understøtte kontinuerlig dialog og refleksion blandt medarbejderne omkring dilemmaer i hjælpen til borgere med digitale udfordringer.

I kataloget får du blandt andet konkrete forslag til, hvordan du som leder støtter rammesætningen af dialogen både før, under og efter.

God fornøjelse!

Ledelseskatalog

Inspiration til ledere i Borgerservice, beskæftigelses- og ydelsesafdelinger.

 

Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Projektet understøtter digital inklusion ved at øge medarbejdernes kompetencer og kendskab til borgernes digitale forudsætninger. Projektets materialer kan skabe grobund for bedre samarbejde omkring digitalt udfordrede borgere.

Det er Fremfærd Borger, der står bag, og projektet ledes af HK Kommunal og KL.

Hjælp til digitalt udfordrede borgere