grøn fase

Fase 1: Samtalens fundament

Hvad er fokuspersonens perspektiv? Her skal lederen lytte og stille åbne spørgsmål for at få fokuspersonens oplevelser og tanker på banen.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/03/2021
KL,
Skolelederforeningen

Didaktiske samtaler indledes helst med at spørge fokuspersonen(erne) om, hvordan de tænker og oplever den sag, situation eller problemstilling, som samtalen skal dreje sig om.

På denne måde viser man respekt, og det bliver muligt at bygge videre på fokuspersonens(ernes) eget perspektiv i den efterfølgende samtale og vende tilbage til dette senere i samtalen.

Målet med denne samtalefase er, at fokuspersonens(ernes) perspektiv bliver så klart som muligt for alle parter, og lederen skal derfor undgå at begynde en almindelig samtaleudveksling og holde sig tilbage med egne perspektiver.

I fase 1 skal lederen:
 • Stille spørgsmål, der åbner
 • Følge medarbejderens tanker
 • Lytte aktivt og spejle
 • Samle op
 • Og ikke styre så meget!

Målet er, at fokuspersonens perspektiv bliver synligt.

Spørgsmål til fokuspersonen:

 1. Beskriv (den genstand, som data omhandler) fra dit perspektiv.
 2. Hvad lægger du mærke til?
 3. Hvad lykkedes, og hvad er ikke lykkedes endnu, synes du?
 4. Har du ønsker til, hvad vi især fokuserer på i samtalen her?

Supplerende spørgsmål, der åbner og uddyber:

Det er vel nok spændende …

 • Hvorfor gør du egentlig sådan?
 • Hvorfor er det vigtigt, synes du?
 • Hvad har du tænkt over i den anledning?
 • Hvordan tror du, at eleverne oplever det?
 • Vil du ikke uddybe?

Lederens ageren under samtalen:

Lederen skal lytte aktivt som i en superviserende samtale og gerne samle op, spejle og tilbyde positive reformuleringer undervejs, som er afstemt med relationen og situationen.

Se eksempel her:

Download figur i stort format

Støttekort til fase 1:

Tryk på billedet for at udskrive

Se video med fase 1 i en didaktisk samtale

En leder og medarbejder fra Højslev Skole ved Skive afholder en didaktisk samtale. Her kan du se fase 1 af samtalen.

 

Eksempler på didaktiske temaer
 • Læringsmål
 • Elevopgaver
 • Motivation
 • Feedback
 • Differentiering
 • Gruppearbejde
 • Planlægning og evaluering
Download støttekort til fase 1
Gå videre til fase 2