velfærdsteknologi_Rapport

Hent viden: Gevinster ved velfærdsteknologi på bosteder

Velfærdsteknologi giver nye og overraskende muligheder i det faglige arbejde på dag- og botilbud. Læs om erfaringerne i ny rapport.

Af Irene Aya Schou 11/08/2022
Fremfærd
  • Mere borgerdeltagelse, medbestemmelse og borgere, der er motiveret for at deltage i sociale aktiviteter.
  • Ny viden om borgerne og bedre kommunikation med dem.
  • Bedre samarbejde med kollegerne og større arbejdsglæde. 

Det er bare nogle af de mange gevinster, man kan høste ved at indføre velfærdsteknologi på de kommunale bosteder.

Forskere fra UCN Nordjylland har undersøgt, hvad der sker, når velfærdsteknologi bliver en del af medarbejdernes arbejdsliv og borgernes hverdagsliv. Resultatet kan læses i publikationen "Et fagligt perspektiv på velfærdsteknologi i dag- og botilbud," der kan downloades i to versioner.

Publikationen er skrevet på baggrund af et følgeforskningsprojekt i forbindelse med Fremfærd Særlige Behov-projektet 'Velfærdsteknologi i dag- og botilbud', som er udført i perioden 2020-2022 og er målrettet ledere og medarbejdere i den kommunale praksis samt studerende.

Følgeforskningen er igangsat af KL, Ergoterapeutforeningen og Socialpædagogernes Landsforbund.

Seks teknologier undersøges

Projekt "Velfærdsteknologi i bo- og dagtilbud" havde deltagelse af dag- og botilbud i syv kommuner blandt dem Hillerød Kommune, der valgte at sætte spot på VR (Virtual Reality) og Gladsaxe Kommune, der har arbejdet med sansestimulerende teknologier blandt andet tunge krammebamser.

I andre kommuner er der arbejdet med undervisningsplatformen Konfront, videobaseret cykel- og motionssystem, interaktive IBG-skærme og træningsfliserne Moto-tiles.

Læs om de bosteder, der har afprøvet velfærdsteknologier

Anna Marie Lassen, lektor og ph.d. ved Ergoterapeutuddannelsen og forskningsindsatsen: Sundhed og anvendt teknologi, UCN Nordjylland, har sammen med to kolleger interviewet ledere og medarbejdere på de deltagende bosteder. 

Fokus har været på, hvordan velfærdsteknologier kan understøtte og forbedrer det pædagogiske og terapeutiske arbejde i praksis, så medarbejderne kan være faglige og professionelle på nye måder.

De seks velfærdsteknologier, der beskrives:
  • Virtual reality teknologi (VR) 
  • Kondicykel med sensorer og videogalleri koblet til via TV og iPad 
  • Skærm og app til kommunikation og dagstruktur: Interaktiv borgerguide (IBG) 
  • Interaktivt gulv og bord (sansestimulerings-teknologi): OmiVísta Mobii 
  • Sansestimulerings-teknologi med lys og lyd: Mobil Snoezelvogn 
  • Undervisningsportal med VR: Konfront

Mulighed for kvalitetsløft i kommunerne

Undersøgelsen peger på, at velfærdsteknologi på forskellig vis medfører nye og uventede muligheder i det faglige arbejde.

- Det giver mulighed for et kvalitetsløft i kommunen, hvis man formår at være åben overfor, at velfærdsteknologi kan bidrage med noget andet og måske bedre, end man havde forventet, siger Anna Marie Lassen, der har udarbejdet publikationen sammen med forskerkollegaerne Nadia Berith Langagergaard og Sanne Heidemann-Lehmann. 

Se film: Hvad har borgerne fået ud af projekt velfærdsteknologi?

Rapporten indeholder også et spørgsmålsværktøj for medarbejdere og ledere, der kan anvendes i planlægning og ved gennemførelse af afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger.

Rapporten kan downloades i sin fulde længe eller i en kortere pixiudgave.

SL og Ergoterapeutforeningen: Brug af velfærdsteknologi er fremtiden:

Fra det fælles forord til publikationen: 

"Borgere i kommunale bo- og dagtilbud er kendetegnet ved at have forholdsvis komplekse og forskelligartede behov. Derfor er det særligt vigtigt på det socialpædagogiske og ergoterapeutiske område at have medarbejdere, som ikke alene besidder den nødvendige viden om borgerens diagnoser og de udfordringer, borgeren oplever i hverdagslivet, men som også kan være med til at understøtte borgerens ressourcer samtidig med at udvikle praksis. Som fag- og professionsforeninger støtter vi derfor det forsknings- og udviklingsarbejde, der sigter mod at undersøge, om velfærdsteknologi på forskellig vis kan inddrages som fagligt værktøj på bo- og dagtilbudsområdet."

Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Download rapport om velfærdsteknologi
Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Velfærdsteknologi på bosteder