studerende på UCN lærer om velfærdsteknologi

Fra følgeforskning og direkte til fremtidens medarbejdere

Når studerende på UCN skal lære om velfærdsteknologi, så bygger undervisningen på arbejdspladsers erfaringer i stort Fremfærd-projekt.

Af Sine Molbæk-Steensig 28/06/2023
Fremfærd

På dag- og botilbudsområdet arbejder der mange faggrupper, herunder pædagoger og ergoterapeuter. Og en del af fremtidens medarbejdere er lige nu under uddannelse på UCN Nordjylland, og her møder de blandt andet Anna Marie Lassen, der er lektor og ph.d.

Sammen med forskerkollegaerne Nadia Berith Langagergaard og Sanne Heidemann-Lehmann har hun skrevet rapporten 'Velfærdsteknologi i dag- og botilbud' i forbindelse med et stort Fremfærd-projekt med samme navn.

Rapport er også undervisningsmateriale

Rapporten bliver nu brugt på flere af UCN’s uddannelser. Den giver nemlig et godt indblik i, hvordan arbejdspladser bruger velfærdsteknologi, hvilke gevinster der er at hente, og hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man implementerer velfærdsteknologi.

- Studerende har et stort behov for at få virkeligheden tæt på undervisningen, fx via cases. De er meget optagede af, hvilken forskel de kan gøre for borgerne, og jo tættere vi kommer på virkeligheden, jo mere engagerede bliver de. De får nogle forståelsesrammer og perspektiver, som de kan bruge, når de kommer ud i deres praktikker og senere på arbejdsmarkedet, siger Anna Marie Lassen.

Hun fortæller, at rapporten giver et godt indblik i en række dag- og botilbud, og at de studerende på den måde får en idé om, hvad der kendetegner de enkelte tilbuds borgere, hvilke typer medarbejdere der arbejder der, og hvilke teknologier der bliver brugt.

Viden om velfærdsteknologi er vigtig

Velfærdsteknologi for mennesker med udviklingshæmning er et stort arbejdsområde, og med teknologien følger nye typer arbejdsopgaver. Derfor er det vigtigt, at de studerende på sundhedsuddannelserne og de pædagogiske uddannelser får viden, så de kan tage kritisk stilling til, hvordan teknologien kan fungere bedst muligt i praksis, og hvilke behov den skal kunne understøtte.

Rapporten falder på et tørt sted, for der er ikke udviklet så meget undervisningsmateriale om netop det område, fortæller Anna Marie Lassen.

- Det var vigtigt for mig, at den rapport, vi lavede om projektet, også kunne bruges som undervisningsmateriale, for der er et stort behov, fortæller hun.

Vi skal ruste fremtidens medarbejdere

Efter hvert kapitel i rapporten er der derfor formuleret en række reflektionsspørgsmål, som bygger på interviews med frontmedarbejdere om deres erfaringer med velfærdsteknologi.

Spørgsmålene kan bruges af medarbejdere og ledere, der reflekterer over egen praksis, men de er i høj grad også rettet mod studerende.

- Vi har ansvaret for at uddanne fremtidens medarbejdere og sørge for, at de som færdiguddannede er klar til at møde mange forskellige arbejdsopgaver på en reflekteret måde. Når de har viden om velfærdsteknologi og har blik for det, teknologien gør, så kan de bedre bruge den aktivt til at understøtte borgernes livskvalitet i deres fremtidige arbejdsliv, siger Anna Marie Lassen.

Download rapport om velfærdsteknologi
Anna Marie Lassen
Anna Marie Lassen

Anna Marie Lassen er lektor og ph.d. ved ergoterapeutuddannelsen og forskningsindsatsen: Sundhed og anvendt teknologi på UCN Nordjylland.

Hun er tilknyttet Fremfærd-projektet "Velfærdsteknologi i bo- og dagtilbud" og undersøger, hvad der sker, når velfærdsteknologi bliver en del af medarbejdernes arbejdsliv og borgernes hverdagsliv.

Få mere viden om Anna Marie Lassens forskningsarbejde

Velfærdsteknologi på bosteder