Klar plan stopper alvorlige medicinfejl

En tydelige rollefordeling mellem faglighederne på bostedet Søparken har nedbragt antallet af medicinfejl, så der ikke har været en alvorlig fejl i et halvt år.

Af Bettine Romme Andersen 17/08/2022
Fremfærd

Boformen Søparken i Rebild Kommune er en del af projektet Medicinsikre botilbud og har igennem en længere periode arbejdet med at skabe nye sikre arbejdsgange, som skal højne medicinsikkerheden.

Og indsatsen har virket, for botilbuddet har ikke haft en medicinfejl, der krævede lægekontakt, siden den 13. november 2021 - altså i lidt over et halvt år.

- Det betyder øget kvalitet og større patientsikkerhed. De sundhedsfaglige ydelser er højnet betragteligt. Når opgavefordelingen er tydelig, frigiver det ressourcer til at være den nære kontakt for borgeren, fortæller Sara Svendsen, der er social- og sundhedsassistent.

Nyt samarbejde har skabt resultaterne

Det er den klare og nøje udvalgte rollefordeling mellem de forskellige fagligheder på botilbuddet, der har stor betydning for borgernes medicinsikkerhed.

På Boformen Søparken har medarbejderne udviklet en måde at samarbejde på, hvor opgaverne omkring borgernes medicin er tydeligt opdelt efter, om det er det pædagogiske eller det sundhedsfaglige personale, der er bedst kvalificeret til at tage sig af opgaven.

- Det er nemt at vide, hvor mit ansvar stopper, og hvor der er en anden, der går ind og tager over. Jeg kan stole på, at der er nogle, der har de rigtige kompetencer, der går ind og tager over, så jeg ikke kommer til at lave nogle ”hovsaer”. Det gør den forskel, at jeg meget bedre kan fokusere på det pædagogiske, pointerer socialpædagog Betina Madsen.

Medicinsikkerheden forbedres på mange andre botilbud

10 kommuner er med i projektet Medicinsikre Botilbud, som KL, FOA og Socialpædagogerne står bag i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov og i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

De 10 kommuner har et eller flere botilbud med i projektet. Det er Assens, Frederikshavn, Holstebro, København, Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Slagelse og Vesthimmerland kommuner.

Læs de seneste nyheder om Medicinsikre botilbud.

Bosteder laver prøvehandlinger for at forbedre medicinsikkerheden

Der er godt gang i forbedringsarbejdet på de 18 bosteder, som deltager i projektet Medicinsikre botilbud.

Læs om hvad sukker-belønning og prikke-vagter har betydet for arbejdet med medicinsikkerhed.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Botilbud viser at medicinsikkerheden for borgerne kan højnes

Medicinhåndtering på bosteder giver problemer med patientsikkerheden, viser ny erfaringsopsamling. Men erfaringer fra Fremfærd-projekt viser, at botilbud kan høje medicinsikkerheden.

Læs nyheden

Medicinsikre botilbud