Signe Bossen og Christina bro Nielsen

Medicinsikkerhed: Vi vil ikke miste den viden vi har fået

Assens Kommune skaber deres helt eget læringsforløb om medicinsikkerhed, som alle botilbuds-medarbejdere skal gennemføre inden 2024.

Af Sine Molbæk-Steensig 05/12/2022
Fremfærd

De sidste to år har Assens Kommune deltaget i Fremfærd projektet medicinsikre botilbud. Botilbuddet Pilebakken har gjort sig en række gode erfaringer, og den viden skal fastholdes, men den skal også spredes til andre botilbud i kommunen.

Ny læringskultur

Signe Bossen, sygeplejerske på Pilebakken, fortæller:

- Projektet har gjort os opmærksomme på, at mange pædagoger står på et relativt tyndt vidensgrundlag i forhold til at udføre de meget vigtige sundhedsfaglige indsatser, som er en del af opgaverne på et bosted.

Tidligere har nogle af de socialfaglige pædagogiske medarbejdere givet udtryk for, at sundhed og medicin er udenfor deres fagområde, og at procedurerne omkring det fylder for meget i arbejdsdagen. Men de sidste to års vedholdende fokus på medicinsikkerhed har skabt en helt ny læringskultur, hvor medarbejderne arbejder dedikeret for at skabe gode rutiner for borgernes skyld, siger hun.

Medicin fylder meget

I forbindelse med projektet har Pilebakken indsamlet data for at blive klogere på omfanget og arbejdsgangene omkring medicinudlevering. Og resultatet kom en smule bag på medarbejderne, da alt blev talt op: Alene i februar 2022 var der 3415 udleveringer, fordelt på 36 borgere.

Hvordan sikrer vi fastholdelse og spredning af viden?

Undervejs i projektet deltog Pilebakken i et 5-dages kursus om medicinsikkerhed i samarbejde med det lokale apotek med et meget fint udbytte for deltagerne. Men ikke alle medarbejdere var med på kurserne, ligesom der løbende kommer nye ansatte til, og der var stor interesse i nye runder af kurset.

Det satte gang i en diskussion om, hvordan man på den lange bane bedst kan fastholde og sprede den nye viden, og det var der idéen om et læringsforløb for socialfaglige tilbud i hele kommunen opstod.

Tværfagligt samarbejde giver bedre forståelse

Christina Bro Nielsen, socialfaglig administrator og tovholder på medicinsikre botilbud i hele Assens kommune, fortæller:

- Signe og jeg selv dannede en arbejdsgruppe for at finde ud af, hvordan vi kunne videreformidle den vigtigste viden og de bedste arbejdsmetoder fra projektet i et læringsforløb. Men for at sikre at vi også i fremtiden tager udgangspunkt i den nyeste viden og instrukser, har vi fået kommunens risiko- og udviklingssygeplejerske med på holdet.

Sygeplejerske Signe Bossen har en rigtig god fornemmelse for, hvad der bøvler og fylder for det pædagogiske personale. Hun blev ansat på Pilebakken for godt et år siden som den første sygeplejerske nogensinde, men i den første tid udførte hun det samme arbejde som sine pædagogiske kolleger for at få hverdagen på bostedet helt ind under huden.

Det har givet pote i forhold til at få en forståelse for det pædagogiske personales styrker og udfordringer, men det har også skabt et godt udgangspunkt for samarbejde, for som Signe Bossen siger:

Hvorfor skal de lytte til mig, hvis jeg ikke kender deres hverdag?

Signe Bossen, sygeplejerske på bostedet Pilebakken

Fakta om Assens' læringsforløb
 • Første forløb begynder i marts 2023
 • Alle nuværende socialfaglige medarbejdere på bosteder skal igennem forløbet i 2023. Derefter oprettes med jævne mellemrum forløb til nye medarbejdere.
 • Forløbet var 2 dage á 6 timer
 • I forløbet lærer medarbejderne, hvad omfanget af en sundhedsindsats er – lige fra vejning af borgeren til medicin og sårpleje, ernæring, forebyggende indsatser og insulin mm.
 • Emner på forløbet inkluderer viden om medicin, fx virkninger og bivirkningen, utilsigtede hændelser (UTH), tilsyn, instrukser, hygiejne, journalisering og dokumentation.
 • Forløbet bygger på en antagelse om, at den socialfaglige tilgang er nødvendig for at sikre ”Lige adgang til sundhed”.

  Små hold, praktiske øvelser og forpligtigelse

  - Vi har gjort, hvad vi kunne for at gøre læringsforløbet så relevant og engagerende som muligt. Det er blandt andet spækket med praktiske øvelser og diskussioner, og vi har valgt at have små hold, så alle deltagere kommer på banen, siger Signe Bossen.

  Christina Bro Nielsen supplerer:

  - Vi gør meget for at undgå at falde i fælden med gode kurser, der aldrig udmønter sig til handling, og derfor lægger vi vægt på at forpligtige deltagerne. Ikke bare til kurset, men også hvordan man vil bruge sin nye viden på arbejdspladsen efterfølgende. På sidste dag skal alle deltagere skrive en mail til deres chef og sygeplejersken på det bosted, de arbejder, hvor de fortæller, hvordan de vil arbejde videre.

  Billedtekst

  Christina Bro Nielsen, socialfaglig administrator i Assens Kommune, og Signe Bossen, sygeplejerske på bostedet Pilebakken, har udviklet et læringsforløb for socialfaglige tilbud i Assens kommune. 

  Om projektet Medicinsikre botilbud
  Fremfærd Særlige Behov

  Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

  Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

  Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

  Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

  Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

  Medicinsikre botilbud