Medicinsikre botilbud

Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

Her kan I læse og blive inspireret af erfaringerne fra projektet Medicinsikre botilbud og blive guidet til selv at komme i gang.

Af Bettine Romme Andersen 29/03/2023
Fremfærd

Medicinsikre Botilbud er et toårigt projekt, der blev gennemført fra oktober 2020 til november 2022 med deltagelse af 15 botilbud i 10 kommuner.

Projektet er gennemført i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne der har haft projektledelsen.

Dyk ned i erfaringer og bliv guidet til at komme i gang

Erfaringsopsamlingen beskriver, hvordan projektet og de deltagende botilbud og kommuner har arbejdet med at højne medicinsikkerheden for borgerne, så der blandt andet sker færre fejl.

Læs om metoderne, som botilbuddene har arbejdet med, hvordan man kan arbejde med data og de opnåede resultater.

Erfaringsopsamlingen indeholder også en guide (side 48-60) til, hvordan kommuner og botilbud kan sætte en indsats i gang.

Samarbejdet mellem sundhedspersonale og pædagoger er styrket. Kulturkløften er blevet mindre.

Deltager i projektet

Erfaringsopsamlingen

Erfaringer fra projekt Medicinsikre botilbud 2020-2022 samt guide til kommuner og botilbud, der ønsker at forbedre medicinsikkerheden for borgerne.

 

Medicinsikre botilbud