Få et godt arbejdsmiljø med fuldtid

Arbejdsmiljøet nævnes ofte som en barriere for at arbejde flere timer eller fuldtid. Men sådan behøver det ikke at være.

Af Bettine Romme Andersen 13/11/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

”Det er for hårdt”. ”Jeg er bange for at være nedslidt, når jeg når pensionsalderen”.

Denne type bekymringer møder konsulenterne i indsatsen "En fremtid med fuldtid" ofte, når de samarbejder med kommunale arbejdspladser om at finde netop de lokale løsninger, der kan give flere medarbejdere lyst og mulighed for at gå op i tid.

Og det er bestemt en reel bekymring. Dog viser indsatsens arbejde med 200 arbejdspladser til gengæld også, at godt arbejdsmiljø og fuldtid kan gå hånd i hånd.

Skal kunne holde til flere timer

På webinaret kan I blandt andet høre, hvordan nogle af de deltagende arbejdspladser i 43 kommuner skaber nye rammer, der gør, at medarbejderne kan holde til flere timer.

- Der er nogle arbejdspladser, som har set på, hvordan de kan udjævne spidsbelastningstidspunkter ved at flytte opgaver. Det kan være, at samtaler med pårørende skal ligge på et andet tidspunkt, eller at borgeren kan komme i bad senere på dagen, fortæller konsulent i En fremtid med fuldtid Janne Sørensen.

Andre arbejdspladser har fokus på at sikre en bedre pausekultur, variation af opgaver i løbet af dagen eller arbejder med at skabe overlap mellem vagter for at sikre vidensdeling.

- Et overlap gør, at man kan få videregivet en vigtig information til sin kollega, så man får ryddet hjernen, og kan gå hjem med god samvittighed, siger Janne Sørensen.

Dertil kan et fokus på at dyrke det sociale og faglige fællesskab på arbejdspladsen gøre en forskel.

- Det er nogle gange ret små ting, som kan have en stor virkning. Fx kan det være, at man prioriterer at holde frokost sammen.

Erfaringer fra hjemmeplejen og børnehaven

I webinaret kan I også høre medarbejdere fra to kommuner fortælle om, hvordan de lykkes med at få flere op i tid og på fuldtid.

Fra Odsherred Kommune fortæller Tomas Kisby Frandsen, teamleder i syge- og hjemmeplejen, hvordan de har sat fokus på trivsel på arbejdspladsen og mulighed for mere fleksibel arbejdstid.

Pædagog Annette Hjære Strandhauge fra børnehuset Nordlyset er gået fra 33 til 37 timer, hvilket har givet hende følelsen af at få tid nok til de opgaver, hun gerne vil nå.

- Jeg har førhen haft svært ved at gå til tiden, fordi jeg havde nogle ting, jeg gerne lige ville gøre færdige, så jeg ikke havde hængepartier til næste dag, siger hun.

Værktøjer til arbejdsmiljø og fuldtid

Et af de værktøjer, som En fremtid med fuldtid har rigtig gode erfaringer med, hedder Opgaver og bemanding.

Med værktøjet kan I kortlægge alle jeres opgaver i løbet af en dag eller et døgn, og ud fra det kan I se, om der er opgaver, som kan flyttes for at skabe en bedre fordeling - og dermed et bedre udgangspunkt for at kunne holde til opgavemængden.

Kom i gang med opgaver og bemanding

Se power points fra webinaret
Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid