Ledere i Rødovre

Fagligt fokus: Dialogkort holder samtalen på sporet

Nye dialogkort fremmer snakken om faglig ledelse i ældreplejen. Det er der brug for, lyder det fra 10 ledere i Rødovre Kommune.

Af Irene Aya Schou 07/03/2023
Fremfærd

- Det er de bedste samtalekort, jeg har prøvet.

- Det er spændende at høre om, hvordan andre arbejder med kerneopgaven og tværfaglighed.

- Kortene hjælper os til at holde fokus, hvilket er godt, for vi har meget på hjerte. 

Sådan lød det, da 10 ledere på ældreområdet i Rødovre Kommune en dag i januar var samlet for at snakke faglig ledelse og afprøve dialogkort.

30 spørgsmål fordelt på seks temaer

Dialogkortene er produceret af KL og de faglige organisationer på baggrund af magasinet "God faglig ledelse i ældreplejen" og indeholder i alt 30 dialogkort fordelt på seks temaer eller kendetegn for god faglig ledelse.  

Formålet med kortene er at understøtte arbejdet med faglig ledelse både på organisatoriske niveau og i hverdagen.

Ét af temaerne er 'tværfagligt samarbejde' og handler om samarbejdet på tværs af faggrupper, funktioner og sektorer. Tværfaglighed er noget, alle ledere i lokalet har tæt inde på livet dagligt.

- Det handler om at sikre, at der er de rigtige fagligheder på de rigtige tidspunkter. Her er man nødt til som leder at kende de fagligheder, ens medarbejdere har. Hvor er deres styrker og svagheder, lyder det fra Jeanne Larsen, der er forstander på Plejehjemmet Engskrænten.

Download dialogkort

Hvad betyder egen faglighed?

De 10 ledere kommer fra tre plejecentre i Rødovre Kommune. Som led i afprøvningen af dialogkort går lederne sammen to og to. Alle tager de et kort. På skift drøfter de spørgsmålene på kortet.

Et spørgsmål lyder: 'Hvordan bruger jeg min egen faglige baggrund samtidig med, at jeg ser og forstår mine medarbejdere og ledelseskolleger med en anden faglig baggrund?'

Snakken går om faglighed og uddannelse. De fleste i rummet er sygeplejersker. Men skal man være sygeplejerske for eksempelvis at kunne lede andre sygeplejersker? Nej, lyder svaret fra Heidi Wærum Alsø, afdelingsleder i Ældrecenter Broparken.

- Jeg er assistent og synes bestemt, at jeg kan udføre faglig ledelse. Det handler ikke om, hvorvidt man er sygeplejerske, assistent eller terapeut, men om at have indsigt i det sundhedsfaglige felt, have en interesse for mennesker og turde sætte sig ud over sin egen faggrænse, siger hun.

Faglig ledelse lykkes bedst ved tværfaglighed

Andre stemmer i. Nøglen til god faglig ledelse er kompetencer, nærvær, synlighed og evne til at se, hvilke ressourcer der skal til for at løse en opgave.

- Faglig ledelse lykkes bedst, når vi bruger hinanden tværfagligt, lyder det samstemmende.

Lederne er enige om, at faglig ledelse giver arbejdsglæde, fordi kerneopgaven og borgeren er i fokus. De er også enige om, at manglende tid er den største barriere for faglig ledelse. 

- Der er dage, der går med at tælle til seks og få vagtplanen til at gå op. Det var ikke derfor, jeg tog en lang lederuddannelse. Jeg elsker ledelse og vil gerne mere ud at se, hvordan medarbejdernes dagligdag ser ud, lyder det fra Mie Bach Brendle, der er afdelingssygeplejerske på plejehjemmet Engskrænten.

Dialogkort giver retning

Dialogkortene sætter gang i mange gode snakke. Efter afprøvningen er der enighed om, at det er et godt værktøj til at starte en dialog fx på et ledermøde, et MED-møde eller et møde i TRIO. 

- Vi har så meget på hjerte. Vi ved godt, hvad faglig ledelse handler om. Derfor er det dejligt, at kortene sporer os ind på, hvad vi skal drøfte. Hvis vi bare skal snakke faglig ledelse, så bliver det sådan lidt....... bum, bum, bum, siger Gitte Petersen, afdelingsleder på Plejehjemmet Ørbygård.

LÆS OGSÅ: Nye dialogkort om faglig ledelse i ældreplejen

Plejecentre videndeler

For deltagerne er dialogkortene en vej til viden om, hvordan man ledelsesmæssigt griber det an andre steder i kommunen fx i forhold til at arbejde med kerneopgave og triagering. Der er enighed om, at de tre kommunale plejehjem i Rødovre Kommune med fordel kan arbejde tættere sammen.

 - Vi vil rigtig gerne samarbejde. Så det at kunne mødes i dag og snakke faglig ledelse, det er en rigtig god start. Vi løser de samme opgaver for de samme borgere, så vi skal videndele og stå stærkt sammen, siger Marianne Løvdahl, der er forstander på Ældrecenter Broparken.

Foruden dialogkortene og magasinet "God faglig ledelse i ældreplejen" har parterne i KL, DSR og FOA, produceret plakater til hvert af de seks temaer. Disse plakater kan printes eller trykkes og hænges op på den enkelte arbejdsplads. 

10 ledere fra tre plejecentre

De 10 ledere fra Rødovre, tre plejehjems-forstandere og syv afdelingsledere, var samlet for at diskutere faglig ledelse generelt og de særlige vilkår, der er for at drive faglig ledelse i Rødovre Kommune. Lederne kommer fra kommunens tre plejecentre, Ørbygård, Engskrænten og Broparken.

Kort om dialogkortene:
Dialogkort_faglig ledelse

Dialogkortene er blevet til på baggrund af publikationen ”God faglig ledelse i Ældreplejen” og har til formål at understøtte arbejdet med faglig ledelse både på organisatoriske niveau og i hverdagen.

Kortene er ordnet i seks forskellige temaer, der afspejler de seks kendetegn ved god faglig ledelse i ældreplejen, der er fundet og formuleret på baggrund af interview med cirka 100 ledere, chefer og medarbejdere i sektoren.de seks kendetegn ved faglig ledelse:

De seks kendetegn er: Fokus på kerneopgaven, opgavenær dialog, balanceret tillid, faglig nytænkning, tværfagligt samspil og lærende kultur. Dialogkortene indeholder spørgsmål, som gruppens deltagere på skift forholder sig til.

Dialogkortene henvender sig særligt til ledere, men kan bruges af alle, der har ønske og interesse for at arbejde med faglig ledelse. De kan anvendes på ledermøder, personalemøder, 

God faglig ledelse i ældreplejen